Home Assistant Tuya Local component Poradnik PL

Home Assistant Tuya Local component Poradnik PL

Integracja bardzo podobna do Local Tuya, ale różni się samym dodawaniem urządzeń. W końcowym etapie podczas dodawania urządzeń w Local Tuya należy dodać każdą funkcję z osobna, a w Tuya local ostatni krok jest prostrzy, bo automatycznie wyszukuje funkcje urządzenia.

Tuya Local Component- to integracja, która w porównaniu do local tuya integration daje możliwość zintegrowania znacznie więcej urządzeń. Dodatkowo osoby używające, jak i autor wspominają o tym, że w tej integracji niektóre urządzenia uzyskują dodatkowe możliwości.

 

Instalacja integracji Tuya Local Compontent

hacs niestandardowe repozytoria
W sprawie instalacji integracji tuya local wchodzimy w HACS następnie trzy kropki (prawy górny róg). Wybieramy kolejno z listy Niestandardowe repozytyoria.

make all
Wybieramy kategorie Integracja i wklejamy załącznik do githuba:

https://github.com/make-all/tuya-local

nowe repozytorium tuya local

Otwieramy nasze nowe repozytorium Tuya local, które się pojawiło.

Klikamy pobierz, a potem chwile czekamy.

Uruchom ponownie

Na samym końcu musimy uruchomić ponownie Home assistanta.