Home Assistant – dodanie instalacja obsługi shelly

Dlaczego warto zainstalować integrację shelly w home assistant.

Integracja Shelly w Home Assistant oferuje wiele możliwości, które pozwalają na pełną kontrolę nad urządzeniami Shelly za pomocą systemu Home Assistant. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Sterowanie urządzeniami: Dzięki integracji Shelly z Home Assistantem można kontrolować urządzenia Shelly, takie jak przełączniki, gniazdka, czujniki ruchu, czujniki temperatury, itp. Można to zrobić bezpośrednio z poziomu interfejsu Home Assistanta lub za pomocą automatyzacji.
 2. Automatyzacja: Integracja Shelly w Home Assistant pozwala na tworzenie automatyzacji, które reagują na zmiany w urządzeniach Shelly lub na zdarzenia w systemie Home Assistant. Na przykład można utworzyć automatyzację, która wyłączy oświetlenie, gdy nie ma ruchu w pomieszczeniu przez określony czas.
 3. Wizualizacja: Integracja Shelly w Home Assistant pozwala na wizualizację stanów urządzeń Shelly w interfejsie Home Assistanta. Dzięki temu można szybko zobaczyć, które urządzenia są włączone lub wyłączone.
 4. Powiadomienia: Integracja Shelly w Home Assistant pozwala na tworzenie powiadomień, które informują o zmianach w urządzeniach Shelly lub w systemie Home Assistant. Na przykład można utworzyć powiadomienie, które informuje o włączeniu światła w pomieszczeniu.
 5. Monitorowanie zużycia energii: Integracja Shelly w Home Assistant pozwala na monitorowanie zużycia energii przez urządzenia Shelly. Dzięki temu można śledzić, ile energii zużywają poszczególne urządzenia i podejmować działania w celu zmniejszenia zużycia energii.
 6. Kontrola scen: Integracja Shelly w Home Assistant pozwala na kontrolowanie scen, które pozwalają na szybkie i łatwe wykonanie zestawu akcji jednym kliknięciem lub na podstawie zmian w urządzeniach Shelly. Na przykład można utworzyć scenę, która włącza oświetlenie, gdy czujnik ruchu wykryje ruch.

Te możliwości to tylko kilka z wielu funkcjonalności, jakie oferuje integracja Shelly w Home Assistant. Dzięki niej można uzyskać pełną kontrolę nad urządzeniami Shelly i dostosować ich działanie do własnych potrzeb i preferencji.

Konfiguracja integracji Shelly w home assitant.

Aby zainstalować integrację Shelly w Home Assistant, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Uruchom Home Assistant i przejdź do sekcji Ustawienia.
 2. Wybierz Urządzenia oraz usługi i kliknij przycisk Dodaj integrację (Add Integration).
 3. Wyszukaj integrację Shelly i wybierz ją.
 4. Wpisz adres IP urządzenia Shelly, które chcesz zintegrować z Home Assistantem.
 5. Integracja Shelly jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia w systemie Home Assistant. Można teraz sterować urządzeniami Shelly za pomocą interfejsu Home Assistanta lub automatyzować różne scenariusze działania urządzeń.

 

Konfiguracja stałego adresu ip w shelly.

Aby ustawić stały adres IP w urządzeniu Shelly, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz aplikację Shelly na swoim smartfonie lub wejdź na stronę konfiguracyjną urządzenia Shelly.
 2. Przejdź do ustawień sieci (Internet & Security)
 3. W sekcji “WIFI mode – client” zaznacz opcje “Set static IP address” (Statyczne IP).
 4. Wpisz adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i serwer DNS. Adres IP powinien być w tym samym zakresie co adresy IP innych urządzeń w Twojej sieci.
 5. Kliknij przycisk “Save” (Zapisz), aby zastosować zmiany.