Local Tuya Integration – Home assistant

Istnieje kilka powodów, dla których warto skorzystać z integracji Local Tuya w Home Assistant:

  1. Brak zależności od chmury – Dzięki integracji Local Tuya w Home Assistant, nie jest już konieczne korzystanie z chmury Tuya do sterowania urządzeniami Tuya. To oznacza, że można zarządzać urządzeniami Tuya bez połączenia z internetem, co może poprawić niezawodność i bezpieczeństwo systemu.
  2. Szybkość działania – W porównaniu z kontrolą urządzeń Tuya przez chmurę,  Local Tuya działa znacznie szybciej i bardziej responsywnie, ponieważ nie ma opóźnień związanych z przesyłaniem danych do chmury i z powrotem.
  3. Pełna kontrola – Integracja Local Tuya w Home Assistant pozwala na pełną kontrolę nad urządzeniami Tuya, w tym dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak programowanie automatyzacji, integracja z innymi urządzeniami i platformami, a także łatwe tworzenie interfejsów użytkownika za pomocą paneli i kart.
  4. Bezpieczeństwo – Korzystanie z Local Tuya zamiast chmury Tuya może zwiększyć bezpieczeństwo systemu, ponieważ eliminuje potrzebę przesyłania danych do chmury, gdzie mogą być przechwycone lub podatne na ataki z zewnątrz.

Podsumowując, integracja Local Tuya z Home Assistant oferuje wiele zalet, takich jak większą niezawodność, szybkość działania, pełną kontrolę, bezpieczeństwo. Jest to z pewnością dobra opcja dla osób, które chcą uzyskać pełną kontrolę nad swoimi urządzeniami Tuya i zarządzać nimi lokalnie.

Zakładanie konta i tworzenie projektu na iot tuya.

Wchodzimy na stronę iot.tuya.com po wejściu na stronę musimy założyć konto klikając Sing up. Jeżeli macie konto zarejestrowane to się logujemy.

iot tuya pole do logowania

Uzupełniamy pola do rejestracji: adres email, hasło, powtórz hasło, kraj, akceptacje warunków i naciskamy next.

Przesuwamy serduszko suwakiem w puste miejsce i upuszczamy.

puzzle na iot tuya

Na twoim adresie email został wysłany kod, który musimy tutaj przepisać.

kod weryfikacyjny na adres email z strony iot tuya

Klikamy Cloud, a potem z listy wybieramy Development

cloud devlopment

Klikamy na przycisk po prawej stronie Create Cloud Project

Create Cloud Project

Uzupełniamy Project Name, Industry, development method, data center i na koniec klikamy create.

Create Cloud Project smart home

Przy DEvice status notification naciskamy > a potem przycisk authorize.

DEvice status notification

Wybieramy z menu Devices.

Klikamy Link Tuya App account, a następnie Add Device

add device

Pojawi nam się kod QR

kod QR Tuya

W telefonie włączamy aplikacje Tuya i klikamy “Ja” potem w prawym górnym rogu kwadrat.

Potwierdzamy logowanie.

Potwierdz logowanie

W device permision zmieniamy na Read write and manage, a potem naciskamy ok.

link tuya app acount

Po tym kroku mamy już wszystkie urządzenie dodane do nasz iot tuya, więc pozostaje nam dodanie obsługi w home assistant.

Instalacja instalacji LOCAL TUYA

INTEGRATION

HACKS

Wchodzimy w HACKS potem Integracje.

przeglądaj i pobieraj repozytoria

Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk Przeglądaj i pobieraj Repozytoria.

local tuya

Wyszukujemy dodatku Local Tuya i naciskamy na dodatek lewym przyciskiem myszki.

Local Tuya Pobieerz

Tutaj znajduje się cała dokumentacja z którą wato się zapoznać. Jeżeli się już zapoznaliście, to klikamy pobierz.

wersja local tuya

Wybieramy wersje stabilną, bo zależy nam najbardziej na stabilności i klikamy pobierz.

Wymagany restart

Nasza integracja wymaga restart home assistanta. W tym celu naciskamy:Uruchom ponownie home assistant

Po wykonaniu restartu możemy wejść HACS i sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana usługa.

Konfiguracja usługi Local TUYA Integration

Wchodzimy w Ustawienia następnie Urządzenie oraz usługi

Dodaj integrację

Klikamy w prawym dolnym rogu dodaj integrację.

wyszukujemy integracje tuya local

Wyszukujemy Local Tuya Integration i klikamy lewym przyciskiem myszki.

ustawiena tuya local

Ustawienia, jakie musimy uzupełnić, to: Client ID, Seceret

Przepisujemy Client ID oraz Access Seceret do naszej konfiguracji.

User ID

USER ID to UID.

Integracja Skonfigurowana.

Dodawanie urządzenie do local Tuya

Dodawanie urządzeń zaczynamy, od naciśnięcia przycisku konfiguruj, a następnie add a new device.

W kolejnym kroku wybieramy urządzenie z listy, a jeżeli nie ma naszego urządzenia na liście, to naciskamy … i konfigurujemy nowe urządzenie. Dokłada instrukcja dodawania urządzeń spoza listy znajduje się na filmie, który jest u samej góry tego poradnika.

Po wybraniu naszego urządzenia z listy automatycznie dodatkowa konfiguracja jest wykonana wystarczy nacisnąć przycisk Zatwierdź.

 

Po zatwierdzeniu pojawia się nam do wyboru Platform. Zaczynamy ustawianie od głównej funkcji, a główną funkcją będzie: włącz i wyłącz.

Tutaj najważniejsze jest ustawienie ID oraz friendly name. Friendly name, to przyjazna nazwa a ID, to numer, który odpowiada danej funkcji. Przykładowo 1,2,3,4,5,6 to ID funkcji włącz/wyłącz. Dokładną listę ID znajdziesz tutaj.

Wszystkie opcje do wyboru w PLATFORM.

binary sensor

Climate

Cover

Fan

Light

Number

Vacuum