Aplikacja Home Assistant na telefon: powiadomienia, użytkownicy, osoby, rodzina, lokalizacja

Jak dodać nową osobę do home assistant.

Jeśli chcesz dodać nową osobę do systemu Home Assistant, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się do systemu Home Assistant jako administrator.
 2. Kliknij ikonę “Ustawienia” (Settings) w dolnym menu.
 3. Wybierz “Osoby” (Persons) z menu bocznego.
 4. Kliknij przycisk “Dodaj osobę” (Add person) znajdujący się w dolnym prawym rogu.
 5. Wypełnij formularz, podając imię osoby oraz opcjonalnie zdjęcie profilowe.
 6. Wybierz, czy nowa osoba ma mieć dostęp do wszystkich integracji (administrator) i automatyzacji, czy tylko do wybranych.
 7. Kliknij przycisk “Utwórz”, aby dodać nową osobę.
 8. Nowa osoba będzie teraz widoczna na liście osób. Można zmienić jej ustawienia w dowolnym momencie, klikając na jej nazwę na liście.

Aby otrzymywać powiadomienia z systemu Home Assistant na swoim telefonie.

Musisz skonfigurować automatyzacje powiadomień w swoim systemie Home Assistant oraz zainstalować odpowiednią aplikację mobilną na swoim telefonie.

Oto kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować powiadomienia z systemu Home Assistant na swoim telefonie:

 1. Otworzyć sklep play i zainstalować home assistanta.
 2. Uruchomić aplikacje
 3. Zalogować się na konto w home assistant.

Aby skonfigurować automatyzację w Home Assistant, która będzie wysyłać powiadomienia po zmianie statusu, wykonaj poniższe kroki:

 1.  Wybierz “ustawienia” z menu bocznego Home Assistant.
 2. Wybierz “Automatyzacje oraz sceny”
 3. Kliknij przycisk “Utwórz automatyzację” następnie utwórz nową automatyzacje.
 4. Wybierz warunek, który spowoduje uruchomienie automatyzacji. W tym przypadku warunkiem będzie zmiana stanu.
 5. Wybierz encję, która ma zostać monitorowana pod kątem zmiany stanu. Może to być dowolna encja w Twoim systemie, na przykład czujnik ruchu, czujnik temperatury itp.
 6. Określ, jaki nowy stan musi wystąpić, aby automatyzacja została uruchomiona. Na przykład, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia tylko wtedy, gdy czujnik ruchu wykryje ruch, określ nowy stan jako “on”.
 7. Dodaj akcję, która zostanie wykonana, gdy automatyzacja zostanie uruchomiona. W tym przypadku akcją będzie wysłanie powiadomienia.
 8. Skonfiguruj powiadomienie, które ma zostać wysłane. Możesz skonfigurować tytuł powiadomienia oraz opis powiadomienia.
 9. Zapisz automatyzację, klikając przycisk “Zapisz”, a potem wpisz nazwę automatyzacji w polu “Nazwa” (Name).

Po zapisaniu automatyzacji będziesz otrzymywać powiadomienia, gdy encja, którą monitoruje automatyzacja, zmieni swój stan zgodnie z określonymi warunkami. Możesz modyfikować automatyzację w dowolnym momencie, dodając nowe warunki lub akcje lub zmieniając istniejące.

Home Assistant umożliwia konfigurację powiadomień dotyczących czujników, alertów oraz lokalizacji. Poniżej przedstawiam przykłady takich powiadomień:

 1. Powiadomienia o wykryciu zagrożenia – Jeśli w Twoim systemie zainstalowany jest czujnik dymu lub czujnik CO, Home Assistant może powiadomić użytkownika, gdy zostanie wykryte zagrożenie.
 2. Powiadomienia o wycieku wody – Home Assistant może informować użytkownika o wycieku wody, jeśli w systemie zainstalowany jest czujnik wilgotności.
 3. Powiadomienia o przepełnieniu pojemnika na śmieci – Jeśli w Twoim systemie zainstalowany jest czujnik napełnienia pojemnika na śmieci, Home Assistant może powiadomić użytkownika, gdy pojemnik osiągnie maksymalny poziom napełnienia.
 4. Powiadomienia o utracie połączenia z urządzeniem – Home Assistant może informować użytkownika, gdy nie może uzyskać połączenia z urządzeniem, np. z kamerą lub urządzeniem do monitorowania energii.
 5. Powiadomienia o lokalizacji – Home Assistant może powiadamiać użytkownika o zmianach lokalizacji w systemie. Na przykład, gdy osoba, która jest związana z systemem (np. użytkownik, dziecko), opuszcza dom lub wraca do domu, Home Assistant może wysyłać powiadomienia.
 6. Powiadomienia o alertach – Home Assistant może powiadamiać użytkownika o różnych alertach, takich jak alarmy lub ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych.

W zależności od konfiguracji systemu i integracji Home Assistant może wysyłać powiadomienia za pomocą różnych kanałów, takich jak wiadomości e-mail, powiadomienia push na smartfonie, SMS-y, itp.

Przykłady do wykorzystania lokalizacji z home assistant.

Aplikacja Home Assistant na telefonie może służyć do wykrywania lokalizacji telefonu i na tej podstawie można stworzyć strefy w Home Assistant. Aby skonfigurować strefy w Home Assistant, należy przejść do sekcji Mapa, a następnie wybrać opcję Edytuj Strefę i dodaj strefę.

W strefach można zdefiniować różne parametry, takie jak nazwę, ikonę, obszar, koordynaty geograficzne i promień strefy. Po skonfigurowaniu stref, można utworzyć automatyzację, która po wykryciu lokalizacji telefonu w danej strefie wyśle informację do Home Assistant, aby otworzył bramę wjazdową.

Aby to zrobić, należy przejść do sekcji Ustawienia potem Automatyzacje i sceny w Home Assistant i utworzyć nową automatyzację. W polu Wyzwalacze można wybrać warunek, który spowoduje uruchomienie automatyzacji, na przykład “wejście do strefy”. Następnie, w polu Action, można określić, co ma się stać po wykryciu lokalizacji telefonu w strefie, np. wysłać sygnał do modułu Sonoff, aby otworzył bramę wjazdową.

W ten sposób, gdy użytkownik z telefonem wjeżdża w strefę domu, automatyzacja w Home Assistant wykrywa lokalizację telefonu i na tej podstawie wysyła sygnał do modułu Sonoff, aby otworzyć bramę wjazdową. To pozwala na automatyczne otwieranie bramy wjazdowej, bez potrzeby korzystania z pilota, co może być szczególnie przydatne, gdy ręce są zajęte lub gdy chcemy uniknąć konieczności przerywania jazdy, aby otworzyć bramę ręcznie.