Home Assistant – Automatyzacja button sonoff SNZB-01

Automatyzacje w Home Assistant polega na ustawieniu reguł i scenariuszy, które automatycznie wykonują określone działania w oparciu o wcześniej ustawione warunki. Dzięki automatyzacji użytkownicy mogą uzyskać bardziej automatyczne środowisko domowe, w którym urządzenia i systemy działają samodzielnie bez potrzeby ciągłej ingerencji użytkownika.

Automatyzacje w Home Assistant można tworzyć za pomocą interfejsu webowego lub skryptów YAML. Na przykład, można ustawić automatyzację, która będzie włączać światło, gdy wchodzisz do pokoju, lub wyłączać klimatyzację, gdy okno jest otwarte. Można także tworzyć bardziej zaawansowane automatyzacje, które będą wykonywać kilka działań jednocześnie, takich jak włączanie muzyki i włączanie światła, gdy wchodzisz do pokoju.

W Home Assistant istnieją również gotowe integracje z popularnymi urządzeniami i usługami, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant, Philips Hue i wiele innych, co umożliwia łatwą integrację i automatyzację tych urządzeń.

Po podłączeniu przycisku Sonoff przez ZHA do Home Assistant można ustawić automatyzacje, które będą wykonywać określone działania po naciśnięciu przycisku. Na przykład, można ustawić automatyzację, która będzie włączać światło, gdy naciśniesz przycisk, lub automatyzację, która będzie wyłączać wszystkie urządzenia w pokoju, gdy naciśniesz przycisk dłużej.

 

Jak wykonać automatyzację?

automatyzacje oraz sceny

Wchodzimy w ustawienia następnie automatyzacje oraz sceny.

utwórz automatyzacje

Klikamy utwórz automatyzację.

sonoff zigbee button

Wybieramy użyj schematu Sonoff zigbee button

sonoff zigbee button

UWAGA!!! Urządzenia dodane przez zigbee2MQTT nie wyświetlą się tutaj. Wyświetlą się tylko urządzenia dodane przez ZHA.

  1. Pojedyncze naciśnięcie przycisku – Przełącz/ON/OFF lampa(lub inne urządzenie)
  2. Podwójne naciśnięcie przycisku – Przełącz/ON/OFF lampa(lub inne urządzenie)
  3. Przytrzymanie dłuższe przycisku – Przełącz/ON/OFF lampa(lub inne urządzenie)

W powyższych przykładach można wybrać, czy lampa ma przełączyć stan(zmienia stan z obecnego na przeciwny) On(powoduje uruchomienie) Off(powoduje wyłączenie).  Dodatkowo można dla każdego ze stanów przypisywać parę urządzeń.

Urządzenia dodajemy wybierając z listy “urządzenia”