Integracja HACS Raspberry Pi Obsługa GPIO w Home Assistant

Integracja GPIO (General Purpose Input/Output) na Raspberry Pi z Home Assistant pozwala na kontrolowanie i automatyzację urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem interfejsu GPIO na Raspberry Pi.

Aby zainstalować integrację GPIO na Raspberry Pi za pośrednictwem HACS (Home Assistant Community Store), należy wykonać następujące kroki:

  1. Otwórz interfejs webowy Home Assistant i przejdź do zakładki “HACS”.
  2. Kliknij przycisk “Przeglądaj i pobieraj repozytoria”.
  3. Wyszukaj integrację “GPIO” i kliknij przycisk “Pobierz”.
  4. Po zakończeniu instalacji przejdź do zakładki “Narzędzie developerskie” i wybierz “Uruchom ponownie”.
  5. Integracja została zainstalowana i możesz jej używać.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji GPIO za pośrednictwem HACS, można już korzystać z GPIO na Raspberry Pi i kontrolować i automatyzować różne urządzenia, takie jak przekaźniki, sensory i inne urządzenia kompatybilne z GPIO.