Raspberry pi bme280 i2c – Domoticz

bme280

Moja malinka (raspberry pi 3b) jest obok routera podpięta razem z nim poprzez kabel eth. Sama malinka ma wbudowany czujnik temperatury który używam do chłodzenia raspberry. W danym pokoju, a jest to przedpokój chciał bym wiedzieć jaka jest w nim temperatura, wilgotność i ciśnienie.  Do połączenia wykorzystamy cztery przewody przewody SCL i SDA łaczymy z SDA i SCL w raspberry. Vin pod 3,3v i GND pod Gnd w raspberry. Cała komunikacja opiera się o i2c i nasz domoticz ma funkcje wykrywania podłączonego po i2c BME280. Na swojej drodze spotkałem się z paroma problemikami, ale o tym w dalszej części poradnika.

Zacznijmy od podłączenie modułu BMP280 do raspberry pi:bme280_circuid

Ok, gdy już mamy podłączony sprzęt musimy teraz zadbać o to żeby nasze raspberry miało włączoną obsługe i2c

Instalacja w języku Angielskim:
Link do uruchomie i2c
Link do dodania obsługi BME280

Uruchamiamy putty i logujemy się do raspberry w konsoli wpisujemy kolejno:

sudo raspi-config

Teraz wybieramy kolejno Interfacing Options>>>I2C>>YES>>OK>>YES.

sudo apt-get update

następnie:

sudo apt-get install -y python-smbus i2c-tools

sprawdzamy czy działa:

i2cdetect -y 0

lub

i2cdetect -y 1

Jeżeli żadna z tych opcji nie działa znaczy że coś jest źle zainstalowane, lub że obsługa i2c nie jest uruchomiona.

a tak wygląda prawidłowo:

pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:     -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --

instalujemy obsługe bme280:

wget https://bitbucket.org/MattHawkinsUK/rpispy-misc/raw/master/python/bme280.py

Sprawdzamy czy działa:

python bme280.py

po wpisaniu tej komendy wyświetla się nam aktualne parametry z BME280.
Ostatnia opcja którą musimy zrobić to dodać funkcje w domoticzu do bsługi BMP280 po i2c w zakładce “sprzęt” . Po dodaniu sprzętu przechodzę do logów w domoticzu, żeby zobaczyć czy prawidłowo wczytało sprzęt. Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy to przechodzimy do zakładki “urządzenia” i pojawił nam się nowy sprzęt musimy nacisnąć przy nim zieloną strzałkę dodać podpis do naszego czujnika i mamy zrobione. Teraz się możemy cieszyć kolejnymi pomiarami:

b