ESP EASY – Rules TESTOWY!!!

Zasady bo tak można by było przedstawić funkcje “Rules” możemy uruchomić bezpośrednio w zaawansowanych ustawieniach espeasy. Tworzenie zasad jest dosyć proste tworzy się je zazwyczaj jeżeli dany switch jest uruchomiony uruchom inny, lub zrób to po upływie czasu, albo zależności się tworzy. Wszystko w zależności od potrzeb. Niektóre zasady można tworzyć bezpośrednio w domoticzu, a niektóre tylko i wyłączenie w esp easy.

Oficjalna wersja o tym samym w języku angielskim

Składnia reguły może być pojedynczą linią:

on <trigger> do <action> endon 

lub multi-line (należy zamknąć przy użyciu “endon”):

on <trigger> do
<action>
<action>
<action>
endon

Else- jest realizowany jeżeli warunek nie jest spełniony przykład “jeżeli przycisk ma status =1 to zmień status na Gpio4 na 1 a jeżeli przycisk ma status =0 (tutaj jest to else) to zmień status na Gpio4 na 0

on <trigger> do
if <test>
<action>
<action>
else
<action>
endif
endon

Jeśli części “else” nie potrzebujesz, możesz ją usunąć:

on <trigger> do
if <test>
<action>
<action>
endif
endon

Zastosowanie AND ( iiii) oraz OR(Lub)

on test do
if [test#a]=0 or [test#b]=0 or [test#c]=0
event,ok
else
event,not_ok
endif
endon

 

on test do
if [test#a]=1 and [test#b]=1 and [test#c]=1
event,ok
else
event,not_ok
endif
endon

 

on test do
if [test#a]=1 and [test#b]=1 or [test#c]=0
event,ok
else
event,not_ok
endif
endon

Można użyć  maksymalnie dwóch AND / OR na jednego if, co oznacza, że ​​można przetestować trzy wartości po przecinkach, a jeśli instrukcja ma wartość true / false, odpowiednie działanie zostanie wykonane.

Czas przejść do naszego wyzwalacza:

<trigger>

czyli:

DeviceName#ValueName

Device Name – Nazwa urządzenia / Value Name- to nazwa którą się wpisuje na samym dole

Znaki równości

równy (=)
mniej (<) niż
większy (>) niż
mniejszy lub równy (<=) od
większy lub równy (> =) od
nie równa się (! = lub <>) od

DeviceName#ValueName< <value>
DeviceName#ValueName= <value>
DeviceName#ValueName> <value>
DeviceName#ValueName>= <value>
DeviceName#ValueName<= <value>
DeviceName#ValueName!= <value>
DeviceName#ValueName<> <value>