MySensors – Ogólny poradnik z przykładami.

Długo zastanawiałem się jaki wpis na blogu zrobić na temat MySensors. Ponieważ jest to oddzielna odnoga tak jak google home, node red itd. Zdecydowałem, że zrobię wszystko w jednym poście, bo ja w sumie będę potrzebował tylko dwóch efektów, ale przygotuje po to oddzielna kategorie i gdy nie będę miał co omawiać, lub wy będziecie mieli pytania, to będę uzupełniał, albo ten wpis, albo będę robił nowe wpisy.

MySensors dla mnie to połączenie arduino razem z raspberry pi. Programujemy MySensors w środowisku arduino, więc jeżeli ktoś już miał styczność z arduino to będzie mu na pewno prościej. MySensors to również środowisko dosyć specyficzne, ale dające dużo możliwości, bo nie ogranicza nas soft, bo w końcu go sami tworzymy. Korzystamy oczywiście z gotowych rozwiązań, ale możemy w kod wplatać własne wstawki.

Przejdźmy do podstaw, czyli musimy pobrać arduino:
– Link do pobrania arduino

Cały poradnik postaram się uprościć, więc będzie mocne spłycanie tematów, więć jeżeli Twoja wiedza jest ponad podstawę, to nic nowego nie dowiesz się z tego poradnika, ale jeżeli dopiero zaczynasz, to poradnik okaże się pomocny.

Arduino opiera się na “bilbliotekach”, czyli przykładowych kodach, ale w skład tego wchodzą również pliki, które są wysyłane do arduino bez konieczności ich edycji. W praktyce to bez tych plików nie zadziała nasz sketch.

#include <MySensors.h>

Powyżej widzimy przykład takiego pliku i nie mamy go w zakładkach, więc przepisanie całego kodu, ale nie posiadając tego pliku, nie pozwoli nam uruchomić prawidłowo sketch, żeby prawidłowo kod działał.

W Arduino otwieramy Szkic>>Dołącz bibliotekę>>Zarządzaj bibliotekami:

Wyszukujemy bibliotekę MySensors i instalujemy. Poniższe zdjęcie ma wyszarzony przycisk instaluj, bo tę bibliotekę mam już zainstalowaną.

Po zainstalowaniu możemy od razu przejść do przykładów MySensors. W moim projekcie będę potrzebował sterowanie pinami w arduino mega i obsługą tego w domoticzu. Użyjemy do tego dwóch przykładów:

Wchodzimy Plik >> Przykłady >> MySensors >> RelayActuator

Dostajemy w Arduino kod, który będzie wymagał poprawek:

/* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
*
* Created by Henrik Ekblad &lt;henrik.ekblad@mysensors.org&gt;
* Copyright (C) 2013-2019 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/MySensors/graphs/contributors
*
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
*
*******************************
*
* DESCRIPTION
* The ArduinoGateway prints data received from sensors on the serial link.
* The gateway accepts input on serial which will be sent out on radio network.
*
* The GW code is designed for Arduino Nano 328p / 16MHz
*
* Wire connections (OPTIONAL):
* - Inclusion button should be connected between digital pin 3 and GND
* - RX/TX/ERR leds need to be connected between +5V (anode) and digital pin 6/5/4 with resistor 270-330R in a series
*
* LEDs (OPTIONAL):
* - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs
* - RX (green) - blink fast on radio message received. In inclusion mode will blink fast only on presentation received
* - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
* - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or receive crc error
*/

 

// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG

// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95

// Enable repeater functionality for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE

#include <MySensors.h>

#define RELAY_PIN 4 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 1 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay


void before()
{
	for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
		// Then set relay pins in output mode
		pinMode(pin, OUTPUT);
		// Set relay to last known state (using eeprom storage)
		digitalWrite(pin, loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
	}
}

void setup()
{

}

void presentation()
{
	// Send the sketch version information to the gateway and Controller
	sendSketchInfo("Relay", "1.0");

	for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
		// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
		present(sensor, S_BINARY);
	}
}


void loop()
{

}

void receive(const MyMessage &message)
{
	// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
	if (message.getType()==V_STATUS) {
		// Change relay state
		digitalWrite(message.getSensor()-1+RELAY_PIN, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
		// Store state in eeprom
		saveState(message.getSensor(), message.getBool());
		// Write some debug info
		Serial.print("Incoming change for sensor:");
		Serial.print(message.getSensor());
		Serial.print(", New status: ");
		Serial.println(message.getBool());
	}
}

W kodzie znajdziemy linijkę odpowiadającą za łączność RF433

#define MY_RADIO_RF24
Zmieniamy na:
//#define MY_RADIO_RF24

Dodanie dwóch ukośników powoduje, że funkcja nie będzie wykonywana.

S_BINARY
Zmieniamy na:
S_LIGHT

Najważniejszy fragment kodu spolszczyłem:

#define RELAY_PIN 4 // Numer pinu Arduino Digital I/O dla pierwszego przekaźnika
#define NUMBER_OF_RELAYS 3 // Całkowita liczba podłączonych przekaźników.
#define RELAY_ON 1 // Wartość GPIO, aby włączyć przekaźnik
#define RELAY_OFF 0 // Wartość GPIO, aby wyłączyć przekaźnik

Nie jest on zbyt jasny więc wyjaśnię mamy tutaj RELAY_PIN 4 jest to pin startowy, od którego będziemy liczyć piny. Następnie mamy NUMBER_OF_RELAYS 3 wartość 3 określa ilość pinów po GPIO 4, czyli mamy GPIO 5, GPIO 6. Łącznie daje nam to 3 GPIO, czyli zgodnie z tym co określimy.

W powyższy sposób mamy obsługę wychodzących naszych pinów z arduino mega, ale brakuje nam komunikacji przez USB, więc skorzystajmy z przykładu:

GatewaySerial:

/* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
*
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2019 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/MySensors/graphs/contributors
*
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
*
*******************************
*
* DESCRIPTION
* The ArduinoGateway prints data received from sensors on the serial link.
* The gateway accepts input on serial which will be sent out on radio network.
*
* The GW code is designed for Arduino Nano 328p / 16MHz
*
* Wire connections (OPTIONAL):
* - Inclusion button should be connected between digital pin 3 and GND
* - RX/TX/ERR leds need to be connected between +5V (anode) and digital pin 6/5/4 with resistor 270-330R in a series
*
* LEDs (OPTIONAL):
* - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs
* - RX (green) - blink fast on radio message received. In inclusion mode will blink fast only on presentation received
* - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
* - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or receive crc error
*
*//* * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice. * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the * network topology allowing messages to be routed to nodes. * * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org> * Copyright (C) 2013-2019 Sensnology AB * Full contributor list: https://github.com/mysensors/MySensors/graphs/contributors * * Documentation: http://www.mysensors.org * Support Forum: http://forum.mysensors.org * * This program is free software; you can redistribute it and/or * modify it under the terms of the GNU General Public License * version 2 as published by the Free Software Foundation. * ******************************* * * DESCRIPTION * The ArduinoGateway prints data received from sensors on the serial link. * The gateway accepts input on serial which will be sent out on radio network. * * The GW code is designed for Arduino Nano 328p / 16MHz * * Wire connections (OPTIONAL): * - Inclusion button should be connected between digital pin 3 and GND * - RX/TX/ERR leds need to be connected between +5V (anode) and digital pin 6/5/4 with resistor 270-330R in a series * * LEDs (OPTIONAL): * - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs * - RX (green) - blink fast on radio message received. In inclusion mode will blink fast only on presentation received * - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly * - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or receive crc error * */

 

// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG


// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95

// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW

// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL

// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif

// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE

// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP

// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3

// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300

// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE

// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED

#include <MySensors.h>

void setup()
{
	// Setup locally attached sensors
}

void presentation()
{
	// Present locally attached sensors
}

void loop()
{
	// Send locally attached sensor data here
}

Powyższy kod służy do komunikacji przez USB, ale połączymy sobie komunikacje razem z przełącznikami Relay i mamy:

/* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
*
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2019 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/MySensors/graphs/contributors
*
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
*
*******************************
*
* DESCRIPTION
* The ArduinoGateway prints data received from sensors on the serial link.
* The gateway accepts input on serial which will be sent out on radio network.
*
* The GW code is designed for Arduino Nano 328p / 16MHz
*
* Wire connections (OPTIONAL):
* - Inclusion button should be connected between digital pin 3 and GND
* - RX/TX/ERR leds need to be connected between +5V (anode) and digital pin 6/5/4 with resistor 270-330R in a series
*
* LEDs (OPTIONAL):
* - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs
* - RX (green) - blink fast on radio message received. In inclusion mode will blink fast only on presentation received
* - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
* - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or receive crc error
*
*/

 

// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG


// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95

// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW

// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL

// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif

// Enable inclusion mode
//#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE

// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP

// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3

// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300

// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE

// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED

#include <MySensors.h>

#define RELAY_PIN 22 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 9 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay


void before()
{
 for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
  // Then set relay pins in output mode
  pinMode(pin, OUTPUT);
  // Set relay to last known state (using eeprom storage)
  digitalWrite(pin, loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
 }
}

void setup()
{

}

void presentation()
{
 // Send the sketch version information to the gateway and Controller
 sendSketchInfo("Relay", "1.0");

 for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
  // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
  present(sensor, S_LIGHT);
 }
}


void loop()
{

}

void receive(const MyMessage &message)
{
 // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
 if (message.getType()==V_STATUS) {
  // Change relay state
  digitalWrite(message.getSensor()-1+RELAY_PIN, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
  // Store state in eeprom
  saveState(message.getSensor(), message.getBool());
  // Write some debug info
  Serial.print("Incoming change for sensor:");
  Serial.print(message.getSensor());
  Serial.print(", New status: ");
  Serial.println(message.getBool());
 }
}

Wygląda wszystko super, bo mamy połączoną komunikacje usb pomiędzy arduino mega a raspberry Pi. Pozostała nam jeszcze podłączenie pod USB w domoticzu naszej płytki arduino Mega i sprawdzenie, czy działa.

Dodajemy najpierw obsługe, czyli wchodzimy Konfiguracja >> Sprzęt i z listy na dole szukamy “MySensors Gateway USB” po wybraniu wybieramy z listy port szeregowy port do którego jest podłączone nasze arduino i dodajemy własną nazwę w polu Nazwa.

Wchodzimy Konfiguracja >> Urządzenia i segregujemy po IDX. Teraz widzimy wszystkie przekaźniki, które zostały dodane licząć od GPIO 22 do GPIO 30, czyli łącznie 9.  Od tej chwili możemy włączać dane wyjścia  w naszym arduino za pośrednictwem Domoticza.

Dodawanie przycisków button od zmiany statusu ON/OFF

Zacznijmy od tego, że będziemy potrzebowali nową bibliotekę

Po zainstalowaniu otwórzmy sobie przykład bounce>>more >> Change:

// This example toggles the debug LED (pin 13) on or off
// when a button on pin 2 is pressed.

// Include the Bounce2 library found here :
// https://github.com/thomasfredericks/Bounce2
#include <Bounce2.h>

#define BUTTON_PIN 2
#define LED_PIN 13

int ledState = LOW;


Bounce debouncer = Bounce(); // Instantiate a Bounce object

void setup() {
 
 debouncer.attach(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP); // Attach the debouncer to a pin with INPUT_PULLUP mode
 debouncer.interval(25); // Use a debounce interval of 25 milliseconds
 
 
 pinMode(LED_PIN,OUTPUT); // Setup the LED
 digitalWrite(LED_PIN,ledState);
 
}

void loop() {

  debouncer.update(); // Update the Bounce instance
  
  if ( debouncer.fell() ) { // Call code if button transitions from HIGH to LOW
   ledState = !ledState; // Toggle LED state
   digitalWrite(LED_PIN,ledState); // Apply new LED state
  }
}

Po uzupełeniu naszego projektu o przycisk button:

// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
 
 
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95
 
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
 
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
 
// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
 
// Enable inclusion mode
//#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
 
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
 
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
 
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
 
// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
 
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED
 
#include <MySensors.h>
 
#define RELAY_PIN 22 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 9 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
#include <Bounce2.h>
 
#define BUTTON_PIN 1
#define LED_PIN 30
int ledState = LOW; 

Bounce debouncer = Bounce(); // Instantiate a Bounce object

MyMessage msg(1,V_LIGHT);
 
void before()
{
 for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
  // Then set relay pins in output mode
  pinMode(pin, OUTPUT);
  // Set relay to last known state (using eeprom storage)
  digitalWrite(pin, loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
 }
}
 
void setup()
{
 debouncer.attach(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP); // Attach the debouncer to a pin with INPUT_PULLUP mode
 debouncer.interval(5); // Use a debounce interval of 25 milliseconds
 
 
}
 
void presentation()
{
 // Send the sketch version information to the gateway and Controller
 sendSketchInfo("Relay", "1.0");
 
 for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
  // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
  present(sensor, S_LIGHT);
 }
}
 

void loop()
{
 
  debouncer.update(); // Update the Bounce instance
  
  if ( debouncer.fell() ) { // Call code if button transitions from HIGH to LOW
   ledState = !ledState; // Toggle LED state
   saveState(1,ledState);
   digitalWrite(LED_PIN,ledState); // Apply new LED state
   send(msg.set(ledState));
  }
}

 
void receive(const MyMessage &message)
{
 // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
 if (message.getType()==V_STATUS) {
  // Change relay state
  digitalWrite(message.getSensor()-1+RELAY_PIN, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
  // Store state in eeprom
  saveState(message.getSensor(), message.getBool());
  // Write some debug info
  Serial.print("Incoming change for sensor:");
  Serial.print(message.getSensor());
  Serial.print(", New status: ");
  Serial.println(message.getBool());
 }
}

Powyższy kod obsługuje jeden przycisk monstabilny oraz relay w MySensors.

#define MY_DEBUG
 
 
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95
 
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
 
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
 
// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
 
// Enable inclusion mode
//#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
 
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
 
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
 
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
 
// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
 
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED

#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>

#define RELAY_PIN0 30 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define RELAY_PIN1 29
#define RELAY_PIN2 28
#define RELAY_PIN3 27
#define BUTTON_PIN0 1 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN1 2 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN2 3 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN3 4 // Arduino Digital I/O pin number for button 

#define CHILD0_ID 100  // Id of the sensor child
#define CHILD1_ID 101  // Id of the sensor child
#define CHILD2_ID 102  // Id of the sensor child
#define CHILD3_ID 103  // Id of the sensor child

#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0

Bounce debouncerA = Bounce();
Bounce debouncerB = Bounce();
Bounce debouncerC = Bounce();
Bounce debouncerD = Bounce();

int oldValueA = 0;
int oldValueB = 0;
int oldValueC = 0;
int oldValueD = 0;

bool stateA;
bool stateB;
bool stateC;
bool stateD;

MyMessage msgA(CHILD0_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgB(CHILD1_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgC(CHILD2_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgD(CHILD3_ID, V_LIGHT);

void setup()
{
 // Setup the button
 pinMode(BUTTON_PIN0, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN3, INPUT_PULLUP);

 // After setting up the button, setup debouncer
 debouncerA.attach(BUTTON_PIN0);
 debouncerA.interval(5);
 debouncerB.attach(BUTTON_PIN1);
 debouncerB.interval(5);
 debouncerC.attach(BUTTON_PIN2);
 debouncerC.interval(5);
 debouncerD.attach(BUTTON_PIN3);
 debouncerD.interval(5);

 // Make sure relays are off when starting up
 digitalWrite(RELAY_PIN0, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN1, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN2, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN3, RELAY_OFF);
 // Then set relay pins in output mode
 pinMode(RELAY_PIN0, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN1, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN2, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN3, OUTPUT); // Set relay to last known state (using eeprom storage)
 stateA = loadState(CHILD0_ID);
 digitalWrite(RELAY_PIN0, stateA ? RELAY_ON : RELAY_OFF);

 stateB = loadState(CHILD1_ID);
 digitalWrite(RELAY_PIN1, stateB ? RELAY_ON : RELAY_OFF);

 stateC = loadState(CHILD2_ID);
 digitalWrite(RELAY_PIN2, stateC ? RELAY_ON : RELAY_OFF);

 stateD = loadState(CHILD3_ID);
 digitalWrite(RELAY_PIN3, stateD ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
}

void presentation() {
 // Send the sketch version information to the gateway and Controller
 sendSketchInfo("4 Relay & button", "1.0");

 // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
 present(CHILD0_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD1_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD2_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD3_ID, S_LIGHT);
}

/*
  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
*/
void loop()
{
 debouncerA.update();
 // Get the update value
 int valueA = debouncerA.read();
 if (valueA != oldValueA && valueA == 0) {
  send(msgA.set(stateA ? false : true), true); // Send new state and request ack back
 }
 oldValueA = valueA;

 debouncerB.update();
 // Get the update value
 int valueB = debouncerB.read();
 if (valueB != oldValueB && valueB == 0) {
  send(msgB.set(stateB ? false : true), true); // Send new state and request ack back
 }
 oldValueB = valueB;

 debouncerC.update();
 // Get the update value
 int valueC = debouncerC.read();
 if (valueC != oldValueC && valueC == 0) {
  send(msgC.set(stateC ? false : true), true); // Send new state and request ack back
 }
 oldValueC = valueC;

 debouncerD.update();
 // Get the update value
 int valueD = debouncerD.read();
 if (valueD != oldValueD && valueD == 0) {
  send(msgD.set(stateD ? false : true), true); // Send new state and request ack back
 }
 oldValueD = valueD;
}

void receive(const MyMessage &message) {
 // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
 if (message.type == V_LIGHT) {
  
  switch (message.sensor) {
   case CHILD0_ID:
    stateA = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN0, stateA ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD0_ID, stateA);
    break;
    
   case CHILD1_ID:
    stateB = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN1, stateB ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD1_ID, stateB);
    break;

   case CHILD2_ID:
    stateC = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN2, stateC ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD2_ID, stateC);
    break;
    
   case CHILD3_ID:
    stateD = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN3, stateD ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD3_ID, stateD);
    break;
  }
  // Write some debug info
  Serial.print("Incoming change for sensor:");
  Serial.print(message.sensor);
  Serial.print(", New status: ");
  Serial.println(message.getBool());
 }
}

Powyższy kod obsługuje cztery przyciski Monostabilne oraz Relay w MySensors

#define MY_DEBUG
 
 
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95
 
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
 
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
 
// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
 
// Enable inclusion mode
//#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
 
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
 
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
 
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
 
// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
 
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED

#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>

#define RELAY_PIN0 30 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define RELAY_PIN1 29
#define RELAY_PIN2 28
#define RELAY_PIN3 27
#define BUTTON_PIN0 1 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN1 2 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN2 3 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN3 4 // Arduino Digital I/O pin number for button 

#define CHILD0_ID 100  // Id of the sensor child
#define CHILD1_ID 101  // Id of the sensor child
#define CHILD2_ID 102  // Id of the sensor child
#define CHILD3_ID 103  // Id of the sensor child

#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0Bounce debouncerA = Bounce();
Bounce debouncerB = Bounce();
Bounce debouncerC = Bounce();
Bounce debouncerD = Bounce();

int oldValueA = 0;
int oldValueB = 0;
int oldValueC = 0;
int oldValueD = 0;


bool stateA = false;
bool stateB = false;
bool stateC = false;
bool stateD = false;

MyMessage msgA(CHILD0_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgB(CHILD1_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgC(CHILD2_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgD(CHILD3_ID, V_LIGHT);

void setup()
{
 // Setup the button
 pinMode(BUTTON_PIN0, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN3, INPUT_PULLUP);

 // After setting up the button, setup debouncer
 debouncerA.attach(BUTTON_PIN0);
 debouncerA.interval(5);
 debouncerB.attach(BUTTON_PIN1);
 debouncerB.interval(5);
 debouncerC.attach(BUTTON_PIN2);
 debouncerC.interval(5);
 debouncerD.attach(BUTTON_PIN3);
 debouncerD.interval(5);

 // Make sure relays are off when starting up
 digitalWrite(RELAY_PIN0, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN1, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN2, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN3, RELAY_OFF);
 
 // Then set relay pins in output mode
 pinMode(RELAY_PIN0, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN1, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN2, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN3, OUTPUT); 
}

void presentation() {
 // Send the sketch version information to the gateway and Controller
 sendSketchInfo("4 Relay & button", "1.0");

 // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
 present(CHILD0_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD1_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD2_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD3_ID, S_LIGHT);
}

/*
  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
*/
void loop()
{
 debouncerA.update();
 // Get the update value
 int valueA = debouncerA.read();
 if (valueA != oldValueA) {
  send(msgA.set(stateA ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateA = stateA ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN0, stateA ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
   }
 oldValueA = valueA;

 debouncerB.update();
 // Get the update value
 int valueB = debouncerB.read();
 if (valueB != oldValueB) {
  send(msgB.set(stateB ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateB = stateB ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN1, stateB ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueB = valueB;

 debouncerC.update();
 // Get the update value
 int valueC = debouncerC.read();
 if (valueC != oldValueC) {
  send(msgC.set(stateC ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateC = stateC ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN2, stateC ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueC = valueC;

 debouncerD.update();
 // Get the update value
 int valueD = debouncerD.read();
 if (valueD != oldValueD) {
  send(msgD.set(stateD ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateD = stateD ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN3, stateD ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueD = valueD;
}

void receive(const MyMessage &message) {
 // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
 if (message.type == V_LIGHT) {
  
  switch (message.sensor) {
   case CHILD0_ID:
    stateA = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN0, stateA ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD0_ID, stateA);
    break;
    
   case CHILD1_ID:
    stateB = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN1, stateB ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD1_ID, stateB);
    break;

   case CHILD2_ID:
    stateC = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN2, stateC ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD2_ID, stateC);
    break;
    
   case CHILD3_ID:
    stateD = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN3, stateD ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD3_ID, stateD);
    break;
  }
  // Write some debug info
  Serial.print("Incoming change for sensor:");
  Serial.print(message.sensor);
  Serial.print(", New status: ");
  Serial.println(message.getBool());
 }
}

Powyższy kod obsługuje cztery przyciski Bistabilne oraz Relay w MySensors

#define MY_DEBUG 
 
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95
 
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
 
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
 
// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
 
// Enable inclusion mode
//#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
 
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
 
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
 
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
 
// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
 
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED

#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>

#define RELAY_PIN0 22 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define RELAY_PIN1 23
#define RELAY_PIN2 24
#define RELAY_PIN3 25
#define RELAY_PIN4 26 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define RELAY_PIN5 27
#define RELAY_PIN6 28
#define RELAY_PIN7 29
#define RELAY_PIN8 30 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define RELAY_PIN9 31
#define RELAY_PIN10 32
#define RELAY_PIN11 33
#define RELAY_PIN12 34 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define RELAY_PIN13 35
#define RELAY_PIN14 36
#define RELAY_PIN15 37
#define RELAY_PIN16 38
#define RELAY_PIN17 39 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define RELAY_PIN18 40
#define RELAY_PIN19 41
#define RELAY_PIN20 42

#define BUTTON_PIN0 A0 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN1 A1 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN2 A2 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN3 A3 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN4 A4 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN5 A5 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN6 A6 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN7 A7 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN8 A8 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN9 A9 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN10 A10 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN11 A11 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN12 A12 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN13 A13 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN14 A14 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN15 53 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN16 52 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN17 51 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN18 50 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN19 49 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define BUTTON_PIN20 48 // Arduino Digital I/O pin number for button 


#define CHILD0_ID 100  // Id of the sensor child
#define CHILD1_ID 101  // Id of the sensor child
#define CHILD2_ID 102  // Id of the sensor child
#define CHILD3_ID 103  // Id of the sensor child
#define CHILD4_ID 104  // Id of the sensor child
#define CHILD5_ID 105  // Id of the sensor child
#define CHILD6_ID 106  // Id of the sensor child
#define CHILD7_ID 107  // Id of the sensor child
#define CHILD8_ID 108  // Id of the sensor child
#define CHILD9_ID 109  // Id of the sensor child
#define CHILD10_ID 110  // Id of the sensor child
#define CHILD11_ID 111  // Id of the sensor child
#define CHILD12_ID 112  // Id of the sensor child
#define CHILD13_ID 113  // Id of the sensor child
#define CHILD14_ID 114  // Id of the sensor child
#define CHILD15_ID 115  // Id of the sensor child
#define CHILD16_ID 116  // Id of the sensor child
#define CHILD17_ID 117  // Id of the sensor child
#define CHILD18_ID 118  // Id of the sensor child
#define CHILD19_ID 119  // Id of the sensor child
#define CHILD20_ID 120  // Id of the sensor child


#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0

//A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X

Bounce debouncerA = Bounce(); //1
Bounce debouncerB = Bounce();
Bounce debouncerC = Bounce();
Bounce debouncerD = Bounce();
Bounce debouncerE = Bounce(); //5
Bounce debouncerF = Bounce();
Bounce debouncerG = Bounce();
Bounce debouncerH = Bounce();
Bounce debouncerI = Bounce();
Bounce debouncerJ = Bounce(); //10
Bounce debouncerK = Bounce();
Bounce debouncerL = Bounce();
Bounce debouncerM = Bounce();
Bounce debouncerN = Bounce();
Bounce debouncerO = Bounce(); //15
Bounce debouncerP = Bounce();
Bounce debouncerR = Bounce();
Bounce debouncerS = Bounce();
Bounce debouncerT = Bounce(); 
Bounce debouncerW = Bounce(); //20
Bounce debouncerX = Bounce();

//A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X
int oldValueA = 0; //1
int oldValueB = 0;
int oldValueC = 0;
int oldValueD = 0;
int oldValueE = 0; //5
int oldValueF = 0; 
int oldValueG = 0;
int oldValueH = 0;
int oldValueI = 0;
int oldValueJ = 0; //10
int oldValueK = 0; 
int oldValueL = 0;
int oldValueM = 0;
int oldValueN = 0;
int oldValueO = 0; //15
int oldValueP = 0; 
int oldValueR = 0;
int oldValueS = 0;
int oldValueT = 0;
int oldValueW = 0; //20
int oldValueX = 0;

//A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X
bool stateA = false; //1
bool stateB = false;
bool stateC = false;
bool stateD = false;
bool stateE = false; //5
bool stateF = false; 
bool stateG = false;
bool stateH = false;
bool stateI = false;
bool stateJ = false; //10
bool stateK = false; 
bool stateL = false;
bool stateM = false;
bool stateN = false;
bool stateO = false; //15
bool stateP = false; 
bool stateR = false;
bool stateS = false;
bool stateT = false;
bool stateW = false; //20
bool stateX = false;

//A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X
MyMessage msgA(CHILD0_ID, V_LIGHT); //1
MyMessage msgB(CHILD1_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgC(CHILD2_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgD(CHILD3_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgE(CHILD4_ID, V_LIGHT); //5
MyMessage msgF(CHILD5_ID, V_LIGHT); 
MyMessage msgG(CHILD6_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgH(CHILD7_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgI(CHILD8_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgJ(CHILD9_ID, V_LIGHT); //10
MyMessage msgK(CHILD10_ID, V_LIGHT); 
MyMessage msgL(CHILD11_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgM(CHILD12_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgN(CHILD13_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgO(CHILD14_ID, V_LIGHT); //15
MyMessage msgP(CHILD15_ID, V_LIGHT); 
MyMessage msgR(CHILD16_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgS(CHILD17_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgT(CHILD18_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgW(CHILD19_ID, V_LIGHT); //20
MyMessage msgX(CHILD20_ID, V_LIGHT);

void setup()
{
 // Setup the button
 pinMode(BUTTON_PIN0, INPUT_PULLUP); //1
 pinMode(BUTTON_PIN1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN4, INPUT_PULLUP); //5
 pinMode(BUTTON_PIN5, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(BUTTON_PIN6, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN7, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN8, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN9, INPUT_PULLUP); //10
 pinMode(BUTTON_PIN10, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(BUTTON_PIN11, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN12, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN13, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN14, INPUT_PULLUP); //15
 pinMode(BUTTON_PIN15, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(BUTTON_PIN16, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN17, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN18, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_PIN19, INPUT_PULLUP); //20
 pinMode(BUTTON_PIN20, INPUT_PULLUP);


 // After setting up the button, setup debouncer
 debouncerA.attach(BUTTON_PIN0); //1
 debouncerA.interval(5);
 debouncerB.attach(BUTTON_PIN1);
 debouncerB.interval(5);
 debouncerC.attach(BUTTON_PIN2);
 debouncerC.interval(5);
 debouncerD.attach(BUTTON_PIN3);
 debouncerD.interval(5); 
 debouncerE.attach(BUTTON_PIN4); //5
 debouncerE.interval(5); 
 debouncerF.attach(BUTTON_PIN5); 
 debouncerF.interval(5); 
 debouncerG.attach(BUTTON_PIN6);
 debouncerG.interval(5); 
 debouncerH.attach(BUTTON_PIN7);
 debouncerH.interval(5); 
 debouncerI.attach(BUTTON_PIN8);
 debouncerI.interval(5); 
 debouncerJ.attach(BUTTON_PIN9); //10
 debouncerJ.interval(5); 
 debouncerK.attach(BUTTON_PIN10); 
 debouncerK.interval(5); 
 debouncerL.attach(BUTTON_PIN11);
 debouncerL.interval(5); 
 debouncerM.attach(BUTTON_PIN12);
 debouncerM.interval(5); 
 debouncerN.attach(BUTTON_PIN13);
 debouncerN.interval(5); 
 debouncerO.attach(BUTTON_PIN14); //15
 debouncerO.interval(5); 
 debouncerP.attach(BUTTON_PIN15); 
 debouncerP.interval(5); 
 debouncerR.attach(BUTTON_PIN16);
 debouncerR.interval(5);
 debouncerS.attach(BUTTON_PIN17);
 debouncerS.interval(5);
 debouncerT.attach(BUTTON_PIN18);
 debouncerT.interval(5);
 debouncerW.attach(BUTTON_PIN19); //20
 debouncerW.interval(5);
 debouncerX.attach(BUTTON_PIN20);
 debouncerX.interval(5);

 // Make sure relays are off when starting up
 digitalWrite(RELAY_PIN0, RELAY_OFF); //1
 digitalWrite(RELAY_PIN1, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN2, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN3, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN4, RELAY_OFF); //5
 digitalWrite(RELAY_PIN5, RELAY_OFF); 
 digitalWrite(RELAY_PIN6, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN7, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN8, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN9, RELAY_OFF); //10
 digitalWrite(RELAY_PIN10, RELAY_OFF); 
 digitalWrite(RELAY_PIN11, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN12, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN13, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN14, RELAY_OFF); //15
 digitalWrite(RELAY_PIN15, RELAY_OFF); 
 digitalWrite(RELAY_PIN16, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN17, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN18, RELAY_OFF);
 digitalWrite(RELAY_PIN19, RELAY_OFF); //20
 digitalWrite(RELAY_PIN20, RELAY_OFF);
 
 // Then set relay pins in output mode
 pinMode(RELAY_PIN0, OUTPUT); //1
 pinMode(RELAY_PIN1, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN2, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN3, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN4, OUTPUT); //5
 pinMode(RELAY_PIN5, OUTPUT); 
 pinMode(RELAY_PIN6, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN7, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN8, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN9, OUTPUT); //10
 pinMode(RELAY_PIN10, OUTPUT); 
 pinMode(RELAY_PIN11, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN12, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN13, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN14, OUTPUT); //15
 pinMode(RELAY_PIN15, OUTPUT); 
 pinMode(RELAY_PIN16, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN17, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN18, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_PIN19, OUTPUT); //20
 pinMode(RELAY_PIN20, OUTPUT);


 
}

void presentation() {
 // Send the sketch version information to the gateway and Controller
 sendSketchInfo("21 Relay & button", "2.0");

 // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
 present(CHILD0_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD1_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD2_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD3_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD4_ID, S_LIGHT); //5
 present(CHILD5_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD6_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD7_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD8_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD9_ID, S_LIGHT); //10
 present(CHILD10_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD11_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD12_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD13_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD14_ID, S_LIGHT); //15
 present(CHILD15_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD16_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD17_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD18_ID, S_LIGHT);
 present(CHILD19_ID, S_LIGHT); //20
 present(CHILD20_ID, S_LIGHT);
}

/*
  Example on how to asynchronously check for new messages from gw
*/
void loop()
{
 debouncerA.update();
 // Get the update value
 int valueA = debouncerA.read();
 if (valueA != oldValueA) {
  send(msgA.set(stateA ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateA = stateA ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN0, stateA ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
   }
 oldValueA = valueA;

 debouncerB.update();
 // Get the update value
 int valueB = debouncerB.read();
 if (valueB != oldValueB) {
  send(msgB.set(stateB ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateB = stateB ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN1, stateB ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueB = valueB;

 debouncerC.update();
 // Get the update value
 int valueC = debouncerC.read();
 if (valueC != oldValueC) {
  send(msgC.set(stateC ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateC = stateC ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN2, stateC ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueC = valueC;

 debouncerD.update();
 // Get the update value
 int valueD = debouncerD.read();
 if (valueD != oldValueD) {
  send(msgD.set(stateD ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateD = stateD ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN3, stateD ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueD = valueD;

 debouncerE.update();
 // Get the update value
 int valueE = debouncerE.read();
 if (valueE != oldValueE) {
  send(msgE.set(stateE ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateE = stateE ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN4, stateE ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueE = valueE; //5

  debouncerF.update();
 // Get the update value
 int valueF = debouncerF.read();
 if (valueF != oldValueF) {
  send(msgF.set(stateF ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateF = stateF ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN5, stateF ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
   }
 oldValueF = valueF;

 debouncerG.update();
 // Get the update value
 int valueG = debouncerG.read();
 if (valueG != oldValueG) {
  send(msgG.set(stateG ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateG = stateG ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN6, stateG ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueG = valueG;

 debouncerH.update();
 // Get the update value
 int valueH = debouncerH.read();
 if (valueH != oldValueH) {
  send(msgH.set(stateH ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateH = stateH ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN7, stateH ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueH = valueH;

 debouncerI.update();
 // Get the update value
 int valueI = debouncerI.read();
 if (valueI != oldValueI) {
  send(msgI.set(stateI ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateI = stateI ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN8, stateI ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueI = valueI;

 debouncerJ.update();
 // Get the update value
 int valueJ = debouncerJ.read();
 if (valueJ != oldValueJ) {
  send(msgJ.set(stateJ ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateJ = stateJ ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN9, stateJ ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueJ = valueJ; //10

  debouncerK.update();
 // Get the update value
 int valueK = debouncerK.read();
 if (valueK != oldValueK) {
  send(msgK.set(stateK ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateK = stateK ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN10, stateK ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
   }
 oldValueK = valueK;

 debouncerL.update();
 // Get the update value
 int valueL = debouncerL.read();
 if (valueL != oldValueL) {
  send(msgL.set(stateL ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateL = stateL ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN11, stateL ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueL = valueL;

 debouncerM.update();
 // Get the update value
 int valueM = debouncerM.read();
 if (valueM != oldValueM) {
  send(msgM.set(stateM ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateM = stateM ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN12, stateM ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueM = valueM;

 debouncerN.update();
 // Get the update value
 int valueN = debouncerN.read();
 if (valueN != oldValueN) {
  send(msgN.set(stateN ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateN = stateN ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN13, stateN ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueN = valueN;

 debouncerO.update();
 // Get the update value
 int valueO = debouncerO.read();
 if (valueO != oldValueO) {
  send(msgO.set(stateO ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateO = stateO ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN14, stateO ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueO = valueO; //15

  debouncerP.update();
 // Get the update value
 int valueP = debouncerP.read();
 if (valueP != oldValueP) {
  send(msgP.set(stateP ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateP = stateP ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN15, stateP ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
   }
 oldValueP = valueP;

 debouncerR.update();
 // Get the update value
 int valueR = debouncerR.read();
 if (valueR != oldValueR) {
  send(msgR.set(stateR ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateR = stateR ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN16, stateR ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueR = valueR;

 debouncerS.update();
 // Get the update value
 int valueS = debouncerS.read();
 if (valueS != oldValueS) {
  send(msgS.set(stateS ? false : true), false); // Send new state and request ack back
  stateS = stateS ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN17, stateS ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueS = valueS;

 debouncerT.update();
 // Get the update value
 int valueT = debouncerT.read();
 if (valueT != oldValueT) {
  send(msgT.set(stateT ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateT = stateT ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN18, stateT ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueT = valueT;

 debouncerW.update();
 // Get the update value
 int valueW = debouncerW.read();
 if (valueW != oldValueW) {
  send(msgW.set(stateW ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateW = stateW ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN19, stateW ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueW = valueW; //20

  debouncerX.update();
 // Get the update value
 int valueX = debouncerX.read();
 if (valueX != oldValueX) {
  send(msgX.set(stateX ? false : true), false); // Send new state and request ack back
   stateX = stateX ? false : true;
  digitalWrite(RELAY_PIN20, stateX ? RELAY_ON : RELAY_OFF); // toggle the relay
 }
 oldValueX = valueX;
}

void receive(const MyMessage &message) {
 // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
 if (message.type == V_LIGHT) {
  
  switch (message.sensor) {
   case CHILD0_ID:
    stateA = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN0, stateA ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD0_ID, stateA);
    break;
    
   case CHILD1_ID:
    stateB = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN1, stateB ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD1_ID, stateB);
    break;

   case CHILD2_ID:
    stateC = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN2, stateC ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD2_ID, stateC);
    break;
    
   case CHILD3_ID:
    stateD = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN3, stateD ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD3_ID, stateD);
    break;

   case CHILD4_ID:
    stateE = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN4, stateE ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD4_ID, stateE);
    break; //5
    
   case CHILD5_ID:
    stateF = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN5, stateF ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD5_ID, stateF);
    break;
    
   case CHILD6_ID:
    stateG = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN6, stateG ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD6_ID, stateG);
    break;

   case CHILD7_ID:
    stateH = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN7, stateH ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD7_ID, stateH);
    break;
    
   case CHILD8_ID:
    stateI = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN8, stateI ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD8_ID, stateI);
    break;

   case CHILD9_ID:
    stateJ = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN9, stateJ ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD9_ID, stateJ);
    break; //10
     
   case CHILD10_ID:
    stateK = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN10, stateK ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD10_ID, stateK);
    break;
    
   case CHILD11_ID:
    stateL = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN11, stateL ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD11_ID, stateL);
    break;

   case CHILD12_ID:
    stateM = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN12, stateM ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD12_ID, stateM);
    break;
    
   case CHILD13_ID:
    stateN = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN13, stateN ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD13_ID, stateN);
    break;

   case CHILD14_ID:
    stateO = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN14, stateO ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD14_ID, stateO);
    break; //15
      
   case CHILD15_ID:
    stateP = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN15, stateP ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD15_ID, stateP);
    break;
    
   case CHILD16_ID:
    stateR = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN16, stateR ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD16_ID, stateR);
    break;

   case CHILD17_ID:
    stateS = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN17, stateS ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD17_ID, stateS);
    break;
    
   case CHILD18_ID:
    stateT = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN18, stateT ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD18_ID, stateT);
    break;

   case CHILD19_ID:
    stateW = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN19, stateW ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD19_ID, stateW);
    break; //20
    
   case CHILD20_ID:
    stateX = message.getBool();
    digitalWrite(RELAY_PIN20, stateX ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    saveState(CHILD20_ID, stateX);
    break;
  }
  // Write some debug info
  Serial.print("Incoming change for sensor:");
  Serial.print(message.sensor);
  Serial.print(", New status: ");
  Serial.println(message.getBool());
 }
}

 

Powyższy kod obsługuje 21 sterowników Bistabilnych oraz przełączników.