Instalacja MQTT mosquitto

1. Zaktualizuj oprogramowanie w raspberry:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

2. instalacja mosquitto:

sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

3. Stwórz użytkownika (login) i hasło:

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile mqtt

4. Otwórz plik

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

i na końcu dodaj

listener 1883
allow_anonymous true

CTR + X potem Y i enter

po wpisaniu tek komendy ^ w raspberry zapyta Cię o hasło

A tak wygląda konfiguracja MQTT w tasmota:

tasmota mqtt

Serwer: to adres ip naszej maliny
porty:1883
Użytkownik: nazwa podana w kroku 3
Hasło: hasło podane w kroku 3

 

Tak wygląda prawidłowo skonfigurowany moduł w Domoticz:

Zachęcam również do zobaczenia materiału wideo:

 

odinstalowanie mosquitto

sudo apt-get purge --remove mosquitto*