Home Assistant – Integracja Node-RED

Integracja Node red jest jedną z ważniejszych integracji do automatyzacji home assistanta, bo jeżeli czegoś nie da się zrobić bezpośrednio w home assistant, to napewno można to zrobić w node red na podstawie blocków.

Node- Red może wyglądać na początku na bardzo skąplikowany, ale szybko go polubimy za jego możliwości, a są tak olbrzymie, że mógłby zastąpić w obsłudze urządzeń całego home assistanta.

Instalacja Integracji Node-RED

ustawienia.dodatki

Wchodzimy w ustawienia, a potem dodatki.

dodatek node red

W prawym dolnym rogu klikamy sklep z dodatkami i wyszukujemy node-red.

zainstaluj node red

Klikamy zainstaluj.

credential_secret

Po zainstalowaniu wchodzimy w zakładkę konfiguracja i ustawiamy nasze tajnehasło.

ssl node red

W naszej konfiguracji, jeżeli nie mamy SSL, to musimy go wyłączyć.

uruchom node red

Przechodzimy do uruchomienia naszego dodatku, ale zanim go włączymy, to zaznaczamy “pokaż na pasku bocznym”

.