Instalacja monit – Sprawdza status domoticza

Ostatnio powstały dwie aktualizacje domoticza do wersji stabilnej. W obu wersjach był problem po restarcie raspberry. Nasza malina wstawała ale domoticz uruchamiał się w trybie offline. W consoli można było zrestartować domoticza i w wtedy zaczynał działać normalnie, ale żeby uniknąć tego typu problemów z obsługą można zrobić:

Na początku zaktualizujmy system:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Instalujemy monit:

sudo apt-get install monit

Otwieramy edycje:

sudo nano /etc/monit/monitrc

Musimy dodać parę linijek na samym końcu

set httpd port 2812
use address 0.0.0.0 # only accept connection from localhost (comment to connect from other hosts)
allow 0.0.0.0/0.0.0.0 # allow anybody to connect to the server and
allow admin:monit # require user 'admin' with password 'monit', change if your system is accessible from internet
check process domoticz with pidfile /var/run/domoticz.pid
start program = "/etc/init.d/domoticz.sh start"
stop  program = "/etc/init.d/domoticz.sh stop"
if failed
   url http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getversion
       and content = '"status" : "OK"'
   for 2 cycles
   then restart
if 5 restarts within 5 cycles then exec "/sbin/reboot"
check system localhost

Na pomarańczowo zaznaczyłem hasło wpisujemy dowolne służy ono do monit i port ja mam standardowy 8080.

opis po ang

Po tej zmianie nasz domoticz po ponownym uruchomieniu np z braku prądu uruchomi się normalnie, a nie w trybie offline.

 

Film: