Home Assistant – HACS – Home Assistant Community Store

HACS (Home Assistant Community Store) to rozszerzenie dla systemu automatyzacji inteligentnego domu Home Assistant, które umożliwia łatwe instalowanie i zarządzanie dodatkowymi komponentami, takimi jak bramki, czujniki, integracje z innymi urządzeniami i aplikacjami. Dzięki HACS użytkownicy mogą łatwiej znaleźć i zainstalować interesujące ich rozszerzenia, a także łatwiej zarządzać zainstalowanymi komponentami, takimi jak aktualizacje czy usuwanie.

Strona od HACS

HACS  nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo samego systemu Home Assistant. Niemniej jednak, jak przy każdym rozszerzeniu, należy uważać przy instalowaniu i korzystaniu z nieznanych źródeł. Zaleca się, aby przed instalowaniem dodatków z rozszerzenia HACS dokładnie przejrzeć jego opis, zapoznać się z jego funkcjami i skontrolować opinie innych użytkowników. Ponadto należy pamiętać, że niektóre rozszerzenia mogą być potencjalnie niebezpieczne, np. mogą umożliwiać dostęp do prywatnych danych lub udostępniać dostęp do kontroli urządzeń zainstalowanych w sieci domowej. Dlatego ważne jest, aby zawsze instalować tylko rozszerzenia od zaufanych i renomowanych dostawców oraz regularnie aktualizować je.

 

Instalacja HACS (Home Assistant Community Store) w systemie Home Assistant jest prosta i można ją wykonać kilkoma prostymi krokami:

Potrzebujemy zainstalowany dodatek SSH & Web terminal home assistant.

Otwieramy terminal i wpisujemy komendę

wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -

Po wpisaniu naciskamy Enter

terminal po zainstalowaniu

Tak wygląda ukończona instalacja w terminalu.

Ustawienia następnie urządzenia oraz usługi

HACS sklep z dodatkami

Dodaj integracje >> wyszukujemy HACS i naciskamy lewym na HACS

Tutaj mamy do zaznaczenia zgody, ale są to bardziej informacje. Zgody to bardziej informacje dla użytkownika, żeby wiedział, że hacs działa poza home assistatem i błędów w działaniu powinniśmy szukać w zainstalowanych integracjach z HACS. Po zaznaczeniu wszystkich tych informacji naciskamy Zatwierdz.

waiting for device activation

Zaczynamy od kroku drugiego, czyli kopiujemy kod i otwieramy link z punktu 1.

Logujemy sie do githuba

Po zalogowaniu wklejamy kod i naciskamy Continue.

Po weryfikacji mam ostatni krok, czyli naciskamy zakończ bez wybierania żadnej strefy.

Uwaga: niektóre kroki mogą się różnić w zależności od wersji Home Assistant i HACS. Zalecane jest zapoznanie się z dokumentacją rozszerzenia HACS przed instalacją.