Better Thermostat- termostat w home assistant na przykładzie moes


Temperatura w pomieszczeniach może być niejednolita, zwłaszcza w przypadku pomieszczeń z podłączonymi grzejnikami. Dlatego warto zainwestować w inteligentny termostat, który pomoże Ci zoptymalizować koszty ogrzewania, a jednocześnie zwiększyć komfort cieplny w Twoim domu. Better Thermostat to integracja dla Home Assistant, która umożliwia automatyczne zarządzanie termostatami podłączonymi do systemu, dzięki czemu zaoszczędzisz pieniądze na rachunkach za energię.

Aby móc korzystać z Better Thermostat, potrzebujesz Home Assistant w wersji co najmniej 2022.8.0, choć zalecana jest najnowsza wersja – 2023.2.1. Jeśli chcesz korzystać z bardziej zaawansowanego interfejsu użytkownika, Better Thermostat oferuje dodatek Better Thermostat UI Card, który można zainstalować przez HACS.

Integracja ta oferuje wiele ciekawych funkcji. Możesz użyć czujnika temperatury znajdującego się daleko od grzejników, aby mierzyć rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. Możesz też w pełni zintegrować swoje TRVs z Google Home. Better Thermostat pozwala także na wyłączanie ogrzewania w przypadku otwartych okien, dzięki czemu nie musisz tworzyć automatyzacji. Ponadto, na podstawie prognozy pogody lub czujnika temperatury na zewnątrz, system samodzielnie kontroluje grzejniki, zapobiegając przegrzaniu w pomieszczeniu.

Better Thermostat oferuje również kilka dodatkowych funkcji, takich jak grupowanie wielu TRV do jednego pomieszczenia lub automatyczna konserwacja zaworów, aby zapobiec ich zablokowaniu podczas lata.

Integracja obsługuje wszystkie termostaty, które są zgodne z Home Assistant, pod warunkiem, że są wyświetlane jako encje klimatyczne. Wśród testowanych integracji znajdują się Zigbee2Mqtt, Deconz, Tado i generic_thermostat.

Konfiguracja Better Thermostat jest prosta i może być wykonana poprzez HACS lub poprzez skopiowanie plików z najnowszego wydania. Więcej informacji na temat konfiguracji znajdziesz w dokumentacji lub na stronie internetowej better-thermostat.org.

Na koniec warto wspomnieć o kilku ciekawych konfiguracjach, które można dokonać w pliku configuration.yaml. Na przykład, można skonfigurować okna i drzwi, aby wyłączały ogrzewanie, grupować wiele TRV w jednym pomieszczeniu lub wykorzystać automatyczne konserwowanie zaworów.

 

Konfiguracja w home assistant Better Thermostat

Nazwa Jest to wymagane pole. To nazwa wirtualnego termostatu. Używana jest jako encja.

Termostat (prawdziwy) encja Jest to wymagane pole. To rzeczywista encja termostatu, którą chcesz kontrolować z BT. Jeśli masz więcej niż jedną encję termostatu w pokoju, możesz wybrać kilka encji termostatu, wypełnić pierwsze pole, a pojawi się drugie.

Czujnik temperatury Jest to wymagane pole. To czujnik temperatury, który chcesz użyć do kontrolowania rzeczywistej encji termostatu. Używany jest do uzyskania dokładniejszego odczytu temperatury niż czujnik w rzeczywistej encji termostatu. Ponieważ możesz umieścić go w środku pokoju, a nie blisko kaloryfera.

Czujnik wilgotności To pole jest opcjonalne. Na razie wilgotność jest używana tylko do wyświetlania jej w interfejsie użytkownika. W przyszłości będzie używana do lepszego obliczania temperatury lub ustawiania jej na tzw. odczuwalną temperaturę.

Jeśli masz czujnik zewnętrzny… To pole jest opcjonalne. Jeśli masz czujnik zewnętrzny, możesz go użyć do pobierania temperatur zewnętrznych. Używane jest do włączania lub wyłączania termostatu, gdy zostanie osiągnięty próg (ostatnia opcja na tej stronie). Używa średniej z ostatnich 3 dni i sprawdza to każdego ranka o 5:00.

Czujnik okna To pole jest opcjonalne. Jeśli masz czujnik okna, możesz go użyć do wyłączenia termostatu, gdy okno jest otwarte, a następnie włączenia go ponownie, gdy okno jest zamknięte. Jeśli masz więcej niż jedno okno w pokoju, możesz również wybrać grupy okien.

PRZYKŁAD KONFIGURACJI CZUJNIKA OKNA/DRZWI

group: livingroom_windows:
name: Livingroom Windows icon:
mdi:window-open-variant all:
false entities: – binary_sensor.openclose_1 – binary_sensor.openclose_2 – binary_sensor.openclose_3

Twoja encja pogodowa dla temperatury zewnętrznej To pole jest opcjonalne. Powinno być puste, jeśli masz czujnik zewnętrzny. To encja pogodowa, którą chcesz użyć do pobierania temperatury zewnętrznej. Używa średniej z ostatnich 3 dni i sprawdza to każdego ranka o 5:00.

Opóźnienie okna To pole jest opcjonalne. Jeśli nie chcesz natychmiast wyłączać termostatu, gdy okno jest otwarte, możesz ustawić opóźnienie. Działa to w obu kierunkach, więc jeśli chcesz ponownie włączyć termostat po zamknięciu okna, możesz również ustawić opóźnienie tutaj.

Termeratura zewnętrzna To pole jest opcjonalne. Jeśli masz czujnik zewnętrzny lub encję pogodową, możesz ustawić próg temperatury zewnętrznej. Jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż próg, termostat zostanie wyłączony. Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż próg, termostat zostanie włączony. Jeśli nie masz czujnika zewnętrznego lub encji pogodowej, to pole zostanie zignorowane.

Krok drugi

Typ kalibracji To pole jest wymagane. Określa, jak kalibracja powinna być stosowana na TRV (temperatura docelowa lub przesunięcie).

Na podstawie temperatury docelowej: Stosuje kalibrację do temperatury docelowej.

Na podstawie przesunięcia: Stosuje kalibrację do przesunięcia. Ta opcja nie będzie dostępna, jeśli Twój TRV nie obsługuje trybu przesunięcia.

Tryb kalibracji To pole jest wymagane. Określa, jak kalibracja powinna być obliczana.

Normalny: W tym trybie wewnętrzny czujnik temperatury TRV jest ustalony przez zewnętrzny czujnik temperatury.

Agresywny: W tym trybie wewnętrzny czujnik temperatury TRV jest ustalony przez zewnętrzny czujnik temperatury, ale ustawiony znacznie niżej/wyżej, aby uzyskać szybsze nagrzewanie.

AI oparte na czasie: W tym trybie wewnętrzny czujnik temperatury TRV jest ustalony przez zewnętrzny czujnik temperatury, ale wartość jest obliczana przez niestandardowy algorytm, aby poprawić wewnętrzny algorytm TRV.

Ochrona przed przegrzaniem To pole powinno być zaznaczone tylko w przypadku problemów z silnym przegrzewaniem.

Jeśli Twój TRV nie obsługuje trybu off, możesz włączyć to, aby używać temperatury docelowej 5° zamiast. Jeśli model Twojego TRV nie ma trybu off, BT będzie używać minimalnej temperatury docelowej tego urządzenia. Ta opcja jest potrzebna tylko w przypadku problemów. Znane modele, które nie mają trybu off, są automatycznie wykrywane przez BT.

Jeśli auto oznacza dla Twojego TRV tryb grzania, a chcesz go zmienić. Niektóre klimaty w HA używają trybu auto dla domyślnego ogrzewania i wzmocnienia, gdy

tryb to heat. To nie jest to, czego chcemy, więc jeśli dotyczy to Twojego przypadku, zaznacz tę opcję.

Ignoruj wszystkie wejścia na TRV, tak jak blokada dla dzieci. Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie zmiany na rzeczywistym TRV, nawet przez HA, będą ignorowane lub cofane, akceptowane są tylko wejścia na encji BT.

Jeśli używasz HomematicIP, powinieneś to włączyć… Jeśli Twoja encja jest encją HomematicIP, ta opcja powinna być włączona, aby zapobiec przeciążeniu cyklu obowiązków.