Sonoff S26ZB – Inteligentne Gniazdko ZigBee 3.0

Sonoff S26ZB to inteligentne gniazdko ZigBee 3.0, które umożliwia zdalne sterowanie podłączonymi do niego urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej lub przez głosowy asystent.

Gniazdko Sonoff S26ZB jest zgodne z protokołem ZigBee 3.0, co oznacza, że może być kontrolowane za pomocą innych urządzeń kompatybilnych z tym standardem, takich jak np. bramki ZigBee, kontrolery i sensory. Dzięki temu możliwe jest integracja z systemami inteligentnego domu, co pozwala na bardziej zaawansowane sterowanie urządzeniami i automatyzację domu.

Gniazdko Sonoff S26ZB może być zdalnie sterowane za pomocą aplikacji mobilnej eWeLink, która jest dostępna na platformy Android i iOS. Aplikacja umożliwia planowanie harmonogramów włączania i wyłączania urządzeń, co może być przydatne w przypadku sterowania oświetleniem czy grzejnikami.

Gniazdko Sonoff S26ZB obsługuje również popularnych asystentów głosowych, takich jak Google Assistant, Amazon Alexa, co umożliwia łatwe sterowanie urządzeniami za pomocą poleceń głosowych.

Podsumowując, gniazdko Sonoff S26ZB to prosty sposób na zdalne sterowanie urządzeniami w domu za pomocą aplikacji mobilnej lub głosowego asystenta, co pozwala na automatyzację domu i zwiększenie jego funkcjonalności.

System mesh w standardzie Zigbee opiera się na sieci topologii typu mesh, w której urządzenia w sieci łączą się ze sobą bezpośrednio lub za pośrednictwem innych urządzeń, tworząc sieć o dużym zasięgu i odporności na awarie. W porównaniu do tradycyjnych sieci typu gwiazda, w których wszystkie urządzenia łączą się z centralnym węzłem, topologia mesh umożliwia urządzeniom w sieci bezpośrednią komunikację między sobą, co przyspiesza transmisję danych i zwiększa niezawodność sieci.

W sieci mesh w Zigbee, każde urządzenie może pełnić rolę routera lub końcowego urządzenia. Routery służą do przesyłania danych między urządzeniami w sieci, a końcowe urządzenia komunikują się tylko z routerami. W przypadku awarii jednego z urządzeń, reszta sieci może wciąż działać poprawnie dzięki możliwościom routingu danych przez inne urządzenia w sieci.

Istotnym elementem w sieci mesh w Zigbee jest protokół routingu. Każde urządzenie w sieci przechowuje informacje na temat innych urządzeń i ich położenia, co pozwala na wyznaczenie najlepszej trasy przesyłu danych. W przypadku awarii jednego z urządzeń, protokół routingu automatycznie wybiera nową trasę przesyłu danych, dzięki czemu sieć wciąż pozostaje operacyjna.

Ważną cechą sieci mesh w Zigbee jest także możliwość łatwej rozbudowy sieci poprzez dodawanie nowych urządzeń. Nowe urządzenia automatycznie łączą się z siecią i są w stanie komunikować się z innymi urządzeniami.

Podsumowując, system mesh w Zigbee to sieć o dużej niezawodności i zasięgu, oparta na topologii mesh i protokole routingu. Pozwala ona na łatwą rozbudowę sieci i automatyczne zarządzanie przesyłem danych między urządzeniami.