Shelly 2.5 domoticz podłączenie

Shelly 2,5 to urządzenie które można użyć do różnych rzeczy, ale jest wręcz idealne do rolet zewnętrznych, gdzie jest w stanie zmierzyć czas przejazdu rolety z góry na dół i z dołu do góry.  Pokazuje dodatkowo prąd pobierany przez rolety. Oficjalne oprogramowanie współpracuje z MQTT czyli w łatwy sposób możemy go zintegrować z naszym domoticzem, musimy tylko zainstalować plugin i dodać komunikacje do plugina z MQTT. W swoim projekcie do komunikacji po MQTT używam mosquitto.

Przechodzimy do folderu z pluginami w domoticz:

cd domoticz/plugins

i z github-a kopiujemy zawartość:

git clone https://github.com/enesbcs/Shelly_MQTT.git

wychodzimy z folderu:

cd

Restartujemy domoticza komendą

sudo /etc/init.d/domoticz.sh restart

jeżeli  się nie pojawi (w zakładce sprzęt Shell MQTT) to:

sudo systemctl restart domoticz.service

 

W przypadku gdyby dalej się nie pojawiło wgrywamy python3:

sudo apt-get install -y python3
sudo apt-get install -y python3-dev
2
Jeżeli wszystko jest w porządku znajdziemy w zakładce sprzęt >>> Typ  urządzenia Shelly MQTT.
Nazwa: Dowolna
MQTT Server address: 127.0.0.1 (jest to lokalny adres), lub wpisujemy ip urządzenia gdzie jest zainstalowane mqtt
Port: 1883
Użytkownik: taki jak podaliśmy podczas instalowania mosquitto
Hasło: taki jak podaliśmy podczas instalowania mosquitto
1
Wchodzimy na adres ip naszego shelly. Można go sprawdzić w naszym routerze, jaki adres został mu przydzielony, lub zanim urządzenie zostanie dodane do naszej sieci i mamy z nim bezpośrednie podłączenie to wchodząc na adres naszego urządzenia 192.168.33.1 możemy ustawić mu stały adres ip i połączenie z siecią bezprzewodową.

Warto zmienić ustawienia że będzie to przełącznik do rolet i dodatkowo wykonać na nim przejazd który zdefiniuje ile trwa przejazd w dół i górę.

Najważniejszą natomiast zmianę robimy w zakładce ADVANCED – DEVELOPER SETTINGS – jak sama nazwa wskazuje nie znajdziemy jej w zakładce Setings tylko w zakładce Internet & Security. Tutaj ustawiamy:

Username: taki jak podaliśmy podczas instalowania mosquitto
Password: taki jak podaliśmy podczas instalowania mosquitto
Server: 192.168.X.XXX:1883
Save– Zapisujemy zmiany
Po wprowadzeniu wszystkiego w naszym domoticzu w zakładce przekaźniki pokażą się 2 przekaźniki jeden z roletami (góra-dół i potencjometr), a drugi (góra dół i stop). To jest chyba największa wada, że te 2 przyciski nie są razem połączone bo albo mamy możliwość sterowania przyciskami góra dół i ręcznie zatrzymywania albo sami wyznaczamy ile ma zjechać w górę lub dół i się zatrzymać.