Node Red – Sonoff SNZB-01 Button

Node Red – Sonoff SNZB-01 Button

W przypadku obsługi sonoff button w node red może się u was pojawić problem, bo przycisk jest traktowany bardziej jako pilot niż przycisk. Button od sonoffa nie posiada encji określającej pozycji naciśnięcie, a przycisk od sonoffa posiada trzy pozycje:

  1. Pojedyncze kliknięcie.
  2. Podwójne kliknięcie.
  3. Przytrzymanie przycisku.

Obsługę tego przycisku zaczniemy od Home Assistanta. Otwieramy narzędzia developerskie i wpisujemy * w polu nasłuchu i uruchamiamy nasłuch:

Jeżeli włączycie nasłuch i zaczniecie naciskać przycisk, to zobaczycie, że nasz button zgłasza się widać to również na screenie powyżej. Identyfikować urządzenie będziemy po device_ieee, a statusy urządzenia odczytamy z command, który ma trzy stany:

  • toggle
  • on
  • off

Statusy odpowiadają kolejno: jedno naciśnięcie, podwójne naciśnięcie, przytrzymanie.

Obsługa SNZB-01 w Node Red

Otwieramy node red i będziemy potrzebowali paru bloków:

Pierwszym blokiem, który użyjemy jest events all, a w jego konfiguracji uzupełniamy pole Event Type i wpisujemy zha_event. Pozwoli nam to wyświetlać wszystkie zdarzenia w Home Assistant.

Kolejnym blokiem będziemy potrzebowali switch, który umożliwia nam kierowanie ruchu na odpowiednie wyjście. Po prawej stronie property, który na podstawie device ieee będzie kierował na dwa wyjścia, bo mam akurat dwa przyciski. Określiłem przyciski numerem iee w drodze pierwszej i drugiej.

Kolejny switch, to określenie kolejnych trzech wyjść tym razem będą to statusy przełącznika: jedno kliknięcie, dwa kliknięcia, przytrzymanie

Teraz potrzebujemy coś uruchomić, w moim przypadku będzie, to lampa obok łóżka. Service ustawiłem toggle oznacza to, że przy każdym wpuszczonym sygnale lampa będzie zmieniała swój stan.

Nie zapomnijcie podłączyć linii pomiędzy elementami: