Home Assistant – Dodatek Node Red

Home Assistant – Dodatek Node Red

Dodatek jest jednym z podstawowych  i umożliwia nam tworzenie automatyzacji. Podczas pierwszego kontaktu z node red wyda się nam na pewno nieintuicyjny, ale jeżeli chwilę w nim porobimy automatyzacji, to jest bardzo prosty i posiada wręcz nieograniczone możliwości.  Node red mógłby być osobnym systemem inteligentnego domu.

Instalacja Node Red w Home Assistant:

Wchodzimy konfiguracja:

Ustawienia:

Informacje >> Zarządzaj:

Dodatki>> Sklep z dodatkami:

W sklepie z dodatkami szukamy dodatku NODE RED

Klikamy przycisk Zainstaluj:

Warto sobie włączyć opcje “pokaż na pasku bocznym”
Pierwsze uruchomienie wykonujemy przyciskiem “Uruchom”

W konfiguracji ustawiamy swoje własne tajne hasło. Następnie naciskamy przycisk zapisz.

W logach u mnie pojawiły się błędy odnośnie ssl, które uniemożliwiają mi uruchomienie tego dodatku.

[21:24:32] FATAL: SSL has been enabled using the 'ssl' option,
[21:24:32] FATAL: this requires a SSL certificate file which is
[21:24:32] FATAL: configured using the 'certfile' option in the
[21:24:32] FATAL: add-on configuration.
[21:24:32] FATAL: 
[21:24:32] FATAL: Unfortunately, the file specified in the
[21:24:32] FATAL: 'certfile' option does not exists.
[21:24:32] FATAL: 
[21:24:32] FATAL: Please ensure the certificate file exists and
[21:24:32] FATAL: is placed in the '/ssl/' directory.
[21:24:32] FATAL: 
[21:24:32] FATAL: In case you don't have SSL yet, consider getting
[21:24:32] FATAL: a SSL certificate or setting the 'ssl' option
[21:24:32] FATAL: to 'false' in case you are not planning on using
[21:24:32] FATAL: SSL with this add-on.
[21:24:32] FATAL: 
[21:24:32] FATAL: Check the add-on manual for more information.

Wróćmy do konfiguracji i zgonie z logami wyłączymy ssl.
ssl: true >> ssl: false

Uruchamiamy ponownie dodatek:

Tak wygląda nasz dodatek uruchomiony: