Jak flash tasmota do sonoff mini: instrukcja krok po kroku

Sonoff mini jest wersją, która idealnie zmieści się pod przyciskiem fizycznym. Niewielki rozmiar sprawia, że się mieści do puszek podtynkowych.

Do wgrania oprogramowania będziemy potrzebowali:

Tasmota… 
EasyESP… 
Termite… 

jeżeli chodzi o urządzenie którym można załadować oprogramowanie na naszego sonoff:

Link do aukcji  (wybierając pamiętaj o tym, że zasilanie jest 3,3v)

Link do sonoff mini

Teraz musimy przystąpić do przylutowania pinów do naszego sonoffa, a jeżeli nie mamy pinów warto je kupić. Piny ułatwią nam flash i nie są drogie, a bardzo wygodne w użytkowaniu.

TTL>>SONOFF mini

3,3v>>3,3v
gnd>>GND
TX>>RX
RX>>TX

Przy podłączaniu USB TTL do komputera musi być wciśnięty przycisk na sonoff. Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie sonoffa w tryb flash (ten tryb łatwo rozpoznać, bo na sonoffie nie będzie migać żadne światełko). W folderze, gdzie jest program do flash espeasy wrzucamy plik z tasmota (.bin).

Kolejno po wgraniu musimy go wypiąć z usb i wpiąć ponownie, ale tym razem już na sonofie nie naciskamy przycisku (światełko na sonofie miga zielone). Tym razem uruchamiamy termite (taki terminal gdzie ustawimy stały adres ip i zmusimy naszego sonoffa do połączenia z siecią bezprzewodową)

Wpisujemy kolejno komendy:

ssid1 nazwa_wifi
password hasło_do_wifi
IPAddress1 192.xxx.xxx.xxx (nadajesz stały adres ip do sonoffa)
IPAddress2 192.xxx.xxx.xxx (adres ip routera)
IPAddress3 255.255.255.0 (maska twojej sieci)
restart- przeładowanie sonoffa

 

Gdy mamy wszystko zrobione musimy w naszym sonoff mini ustawić, że jest to wersja generalic:

https://www.youtube.com/embed/PBwJKJ6TlWQ