bmp280 esp8266 konfiguracja pod esp easy po i2c

Czujnik bmp280 potrafi podać nam temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Zacząłem na początku te czujniki używać, żeby na bieżąco kontrolować temperaturę + wilgotność. Moduł ten działa po i2c i jest bardzo prosty do podłączenia. Zasilanie w nim jest z 3,3v podłączamy również pod gnd oraz łączymy D1 łączmy z SCL… D2 łączymy z SDA i to tak naprawdę tyle  jeżeli chodzi o podłączenie. W swoich projektach obecnie wykorzystuje coraz częściej płytki prototypowe, bo zapewniają stabilność w podłączeniach i dużą mobilność w przypadku konieczności wymiany elementów.

IMG_20190421_020507

W moim przypadku poprowadziłem przewody tak jak opisałem wyżej i tylko do tego odsunąłem również ten moduł od samego esp8266 żeby nie grzał od niego.

IMG_20190421_020459

a tak wygląda całośc z góry tak jak mówiłem jest tutaj możliwość wypięcia esp8266 jak i również bmp280 możemy usunąć w każdej chwili.