Alert sensor domoticz – Skrypt Lua

Czujnik alertu Urządzenie, które może pokazywać poziom alertu (0-4) w kolorach.

Lokalizacja: zakładka Użyteczność.
Raport z historii: Nie
to autoTyp: Ogólne, Alert Wartości Poziom = (0=szary, 1=zielony, 2=żółty, 3=pomarańczowy, 4=czerwony) TEKST = Tekst, który chcesz wyświetlić

Skrypt:

Tworzymy przycisk Alert: Konfiguracja>> Sprzęt>> Utwórz wirtualne czujniki:
Nazwa czujnika: dowolna nazwa
Typ czujnika: Alert

Alert sensor
Alert sensor

Po stworzeniu czujnika pojawia się on w zakładce użytkowe:
Użytkowe domoticz

Czujnik ma możliwość wyświetlania tekstu, ale również zmienia się trójkąt.

Przedstawiłem również działanie tego na youtube: