Alert sensor domoticz – Skrypt Lua

Czujnik alertu Urządzenie, które może pokazywać poziom alertu (0-4) w kolorach.

Lokalizacja: zakładka Użyteczność.
Raport z historii: Nie
to autoTyp: Ogólne, Alert Wartości Poziom = (0=szary, 1=zielony, 2=żółty, 3=pomarańczowy, 4=czerwony) TEKST = Tekst, który chcesz wyświetlić

Skrypt:

commandArray = {}


for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
  
  if (deviceName=='Salon Gniazdko') then
    if deviceValue == "On" then
      commandArray['UpdateDevice']='125|2|System uzbrojony'
      print("Alert zielony")
    elseif deviceValue == "Off" then
      commandArray['UpdateDevice']='125|3|system rozbrojony'
      print("Alert czerwony")

  
    
    end
    end
    end

return commandArray

Tworzymy przycisk Alert: Konfiguracja>> Sprzęt>> Utwórz wirtualne czujniki:
Nazwa czujnika: dowolna nazwa
Typ czujnika: Alert

Alert sensor
Alert sensor

Po stworzeniu czujnika pojawia się on w zakładce użytkowe:
Użytkowe domoticz

Czujnik ma możliwość wyświetlania tekstu, ale również zmienia się trójkąt.

Przedstawiłem również działanie tego na youtube: