Esp 32 Cam – Podgląd obrazu z kamery

Obraz z tej kamery to pokaz slajdów, ale jest w bardzo niskiej cenie i to jest super. Cały zestaw czyli esp 32 razem z camerą to kwota od 20zł do 50zł. Kamera jest dostępna również z obiektywem fisheye. Ja posiadam najtańszą opcje za 20zł i naprawdę jak na podstawowe potrzeby ta kamera jest bardzo dobra.

Link do zakupu:

Link
Plik>>Preferencje:

Dodatkowe adresy URL do menadżera płytek: 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Kolejno wybieramy Narzędzia>>Płytka>> Menadżer płytek i wpisać esp32 i zainstalować.

Plik>> Przykłady>>esp32>>Camera>>CameraWebServer

Troche to trudno wytłumaczyć słownie, ale musimy wybrać odpowiednią kamerę:

//#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
zmieniamy na: #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER

w przypadku innych włączonych kamer z przodu dopisujemy //

Uzupełniamy nazwą naszej sieci wifi i hasłem do sieci

const char* ssid = "nazwa wifi";
const char* password = "hasło";
  • Narzędziapłytka wybierz ESP32 Wrover Module
  • Narzędzia Port wybierz port do którego jest podłączony esp32cam
  • Narzędzia Partition Scheme, wybierz “Huge APP (3MB No OTA)
  • Naciśnij ESP32-CAM na płytce reset
  • Po wykonaniu tego wgrywamy na płytkę oprogramowanie

Pamiętaj że piny Gpio-0 ma być spięte z GND

Po zainstalowaniu restartujemy esp32 cam i w consoli możemy sprawdzić jaki adres ip został przydzielony do naszego esp32 cam.
ustawiamy stały adres ip:

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 150);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet)) { Serial.println(“ale kupa”); }

 

Wygląda to bardzo dobrze ale poniżej zamieszczam wideo: