Uruchamianie komputera przez Domoticz

Cały projekt skonfigurujemy na esp8266esp

Piny które użyjemy to 5v, G, i dowolne piny z tym że starajmy się nie używać pinów, które mogą być używane do innych celów ja wybrałem piny do obsługi :
GPIO-12 ODBIORNIK_STAN
GPIO-13 ODBIORNIK_RESET
GPIO-15 ODBIORNIK POWER
GPIO-14 NADAJNIKd1

Do uruchamiania potrzebujemy Relay ja używam tego powyżej bo akurat taki miałem na stanie. Potrzebujemy dwie sztuki jedna od uruchamiania komputera, a druga sztuka od resetowania. Do naszego Relay musimy doprowadzić zasilanie z naszego esp8266 5v oraz mase czyli oznaczenie G i oczywiście sygnał od uruchamiana Relay czyli w Relay D1 a w esp dowolny pin wcześniej skonfigurowany w esp easy.

W naszym przykładzie podłączymy tak:

GPIO-15 > D1 RELAY (włącznik)
ESP 5v > 5v  RELAY
ESP G > G RELAY
RELAY środkowy >łączymy z komputerem (pin od power)   RELAY prawy łączymy z komputerem (pin od power(ten drugi pin)) “w ten sposób zamknie nam obwód  w komputerze i uruchomi komputer”

GPIO-13 > D1 RELAY2 (reset)
ESP 5v > 5v  RELAY2
ESP G > G RELAY2
RELAY środkowy >łączymy z komputerem (pin od reset)   RELAY prawy łączymy z komputerem (pin od reset(ten drugi pin)) “w ten sposób zamknie nam obwód  w komputerze i uruchomi komputer”

GPIO-12 > komputer pin od włączonego komputera

GPIO-14> przewód od włączania komputera, a drugi przewód łączymy z “ESP pin G”

IMG_20181210_121725

GPIO-12 ODBIORNIK_STAN
GPIO-13 ODBIORNIK_RESET
GPIO-15 ODBIORNIK POWER
GPIO-14 NADAJNIK

IMG_20181210_121744

 

W naszym Esp easy warto dodać “RULES” zasadę jeżeli przycisk zmieni swoją pozycje sprawdź status odbiornika i jeżeli jest w pozycji 0 zmień ją na 1, a jeżeli jest na 1 to zmień na 0. Ta zasada umożliwi nam wysyłanie do naszego domoticza tylko 1 statusu z odbiornika zamiast wysyłać status nadajnika i odbiornika.

on Nadajnik#Switch do
if [Odbiornik_Power#Switch]=0
gpio,15,1
else
gpio,15,0
endif
endon

Sterowanie z poziomu Domoticza na urządzeniach mobilnych:

domoticz

Włącznik komputera> Uruchamia komputer

Reset Pc> Reset komputera

Włączony komputer> |Status komputera(czy jest uruchomiony)

Upgrade – przesyłanie statusu przełączniki fizycznego

on Nadajnik#Switch do
if [Nadajnik#Switch]=0
SendToHTTP 192.168.0.100,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=30&nvalue=1&svalue=[INA219#Watts]
else
SendToHTTP 192.168.0.100,8080,/json.htm?type=command&param=udevice&idx=30&nvalue=1&svalue=[INA219#Watts]
endif
endon

Zmiana wprowadza wysyłanie statusu “1” do domoticza przy włączonym i wyłączonym przycisku. (idx=30 wpisujecie własny, tak jak adres ip maliny). Wprowadza to normalne funkcjonowanie przycisku bez punktu 0 czyli takiego w którym się nic nie dzieje.

Dodatkowo zdarzenia do tego:

2

Tutaj blocki weryfikują status komputera i w zależności od tego czy jest włączony czy nie to przez daną długość czasu 2/10 sec włączają relay.

1

Blocki do przycisku fizycznego w komputerze, oczywiście sam przycisk wyłącza się ale tylko w domoticzu. Dodatkowo zostawia informacje, w jaki sposób został uruchomiony.

1

a tak prezentuje się kąpletny system podłączenia.  !!!UWAGA!!! zasilanie po usb do esp easy bezpośrednio z komputera, a jeżeli chcemy korzystać  zewnętrznego to nie możemy podłączyć sprawdzania statusu komputera, bo nastąpi zwarcie.