Jak zainstalować Domoticza na Raspberry Pi – systemu inteligentnego domu

 

Potrzebne programy:

Rozpoczynamy od pobrania wszystkich potrzebnych programów z linków powyżej lub po wyszukaniu w google.

 1. Wypakowujemy Raspberry Pi
 2. ….install.exe uruchamiamy jako administrator (opcja klikajać na plik prawym przyciskiem myszki)
 3. Instalujemy
 4. Podłączamy kartę do komputera (Czytnik kart)
 5. Formatujemy kartę można do tego użyć programu który podałem do pobrania.
 6. W instalatorze od Raspberry Pi wybieramy dysk który jest naszą kartą.
 7.  Wybieramy w instalatorze miejsce gdzie jest obraz i naciskamy przycisk zapisz

Tworzymy plik tekstowy SSH.txt i zapisujemy. Usuwamy rozszerzenie tego pliku “.txt”.
Gotowy plik przenosimy na partycje z naszą kartą. (plik możemy stworzyć w notepad++)

 1. Pobieramy Putty
 2. Otwieramy
 • Host Name – W tym miejscu wpisujemy adres ip naszego Rasberry Pi lub (raspberrypi.local)
 • port- 22
 • connectiony type- SSH

Tworzymy plik wpa_supplicant.conf (do konfiguracji WiFi)

country=PL
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1
network={
ssid="NAZWA TWOJEJ SIECI WIFI"
scan_ssid=1
psk="HASŁO DO TWOJEJ SIECI WIFI"
key_mgmt=WPA-PSK }

 

3. Open

Otwiera nam się consola Rasberry Pi

 •  Login – pi
 • hasło – raspberry

 

Przepisujemy komendy:

1.Konfiguracja dla sieci przewodowej:

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

interface eth0
inform 192.168.1.100 [Tu wpisujemy adres ip naszej Maliny]
static routers=192.168.1.1 [Tu wpisujemy adres ip bramki – routera]

CTR+X – wychodzimy
Y – Zapisujemy zmiany

2.Konfiguracja Rasbiana

sudo raspi-config

Localisation Options>>>Change Locale>>pl_PL.UTF-8 UTF-8>>ok>>ok
(wybór języka dokonujemy prawym przyciskiem myszki)
Network Options>>Hostname>>Nazwa_własna_Malinki
Advanced Options>>Expand File System>>ok

<Finish> <yes>

3. Dodajemy adres repozytorium JESSIE do raspberry Pi STRETCH

sudo nano /etc/apt/sources.list

 • Plik uzupełniamy o linijke:
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi firmware

ctr+x >>>zapisujemy i wychodzimy

4. Dodajemy biblioteki SSL1.0.0

sudo apt-get update

sudo apt-get install libssl1.1

5. Upgrade systemu

sudo apt-get dist-upgrade

sudo apt-get upgrade  (funkcji używamy jeżeli mamy zainstalowanego domoticza)

6.Restart Rasberry Pi

sudo reboot

7. Instalacja Domoticza

sudo curl -L install.domoticz.com | bash

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y (używamy jeżeli instalator się nie uruchomi)

sudo curl -L install.domoticz.com | bash (Tylko w przypadku jeżeli przy pierwszej komendzie instalator się nie uruchomi)

Ustawiamy HTTP/HTTPS i Port